Phòng họp

Giám đốc Điều hành Mon
478d49da6209673a355ad67a181f37c2.jpg
 
v thì ghi tên và chức thôi ava giữ nguyên
 
@ Mika: Cơ quan tự quản:))
 
thế ai là cấp dưới của chị
 
Thư kí tên j
Taka: đang trog thời kì tuyển nhân viên loạn là phải, tb tùm lum
 
hoaanhdao s v
 
Thui cho em cái ảnh này đi chị Maki, em thấy cái nì hơi mờ

15206-1400764901-97a20bb317b4583c4164f7b1397aa443.jpg
 
×
Quay lại
Top