Phí bảo hiểm tai nạn học sinh - sinh viên

pjicoshop

Thành viên
Tham gia
2/12/2013
Bài viết
0
Công ty Cổ phần bảo hiểm PJICO (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm những tai nạn gây ra thiệt hại về th.ân thể đối với học sinh đang theo học tại các trường: Nhà trẻ - mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm GDTX và học sinh học nghề (sau đây gọi là Người được bảo hiểm).Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên th.ân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật th.ân thể.

Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Điều 5: Tai nạn xảy ra đối với Người được bảo hiểm do những nguyên nhân sau đây không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm:

 1. Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây tai nạn hoặc bị tai nạn do hành động hoặc cố ý hành động tội phạm của người được thừa hưởng tiền bảo hiểm;
 2. Trường hợp đánh nhau mà Người được bảo hiểm là nguyên nhân gây ra;
 3. Người được bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, các quy định của Nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khác, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.
 4. Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật hoặc những tai biến trong quá trình điều trị bệnh gây ra;
 5. Ngộ độc thức ăn, đồ uống;
 6. Điều trị tai nạn hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế;
 7. Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác;
 8. Người được bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên tham gia những trò chơi có tính chất nguy hiểm như: leo trèo cây, cột điện, mái nhà hoặc những đồ vật có độ cao tương tự, nghịch pháo, trái nổ . . . hoặc có hành động nguy hiểm gây ra tai nạn;
 9. Chiến tranh
BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM th.ân thể HỌC SINH 24 GIỜ NGÀY ĐÊM

(Ban hành theo Quyết định số 167/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)

 1. 10.
  1. a. 1. Số tiền bảo hiểm: tối đa 20 triệu đồng/người/vụ
  2. b. 2. Tỷ lệ bảo hiểm: 0,15% Số tiền bảo hiểm
 

×
Quay lại
Top