[PC]X Plane 11-CODEX + DLC

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33475188300_ec2ebb63f3_o.jpg


Game Information

Title: X-Plane 11
Genre: Simulation
Developer: Laminar Research
Publisher: Laminar Research
Release Date: 30 Mar, 2017

X-Plane 11 là game mô phỏng máy bay do hãng Laminar Research phát triển, so với phiên bản X-Plane 10, Laminar đã cải tiến giao diện của phiên bản 11 giúp game có đồ họa tuyệt vời. bạn sẽ đến với giao diện hoàn toàn mới với các menu tiện lợi hơn so với bản trước đó. Một số chức năng có thê được bỏ đi hoặc thêm mới (VD như khả năng kiểm soát lưu lượng mặt đất). Laminar khá giỏi trong việc mô phỏng các mô hình bay, đặc biệt là đối với máy bay trực thăng.


Game Screenshots

0Utlou1KjKcpNzFrkbXFCzfox9oOPkgOqT3O-JuyHvLhWNSC47GhPjvdoerZ7F_dng_ocoRh178g-fv1d5FCh5U29DPM7I446oOtgQakVQHPg3EKelGBwvf5dB_Fvja827WwXZ7fvukDeofm0Hq_dRHKfA-XHd-RF_FLgVeYZRvo_tJle-lcObuXx9KOMGBuv_GX5uinjs70j_9U9xalz9zjsv5UDVb-1UDWgrTj2ujFeccv9-c8PC6DQlVjWnL2y3EM5x4TNmaj-dFov9ZV1JVoJG16x5w9fQanvWkZJ2vOcni5abp-K88QauiQiuHxlntkm1qBCOQRSc-GsNk-1wFDxInxoBVnaV7lprMMb42hN7gyphzhlVyYsmwqhya6pXQb-ey_Ia3WRTnKoi3ef-fuQe1rl_rQUzCPTE9ybTVKyEOsTs6Zl4hpn2dp4FsUbYEFXU1t6iZ6rkEs0IgMgo72V5i-69aWNddr9f3DTdB-w_cbFa8bQhnsDW038VIe59yMReKbY-oYlbm_fC5QmgHaUXglZbYK9zgmp81HN4hvPRQFK-VsmX8N6QWPLdnsLaGvqHhDzoOq5OA_5D_E6IeIHQNR7NVhnsJwFUYkKQ0QANADk5HGV0bofXoZs58fAV1b_VuwOzAuLPqkSBrSbl77ml_OWTaBWa5e7tYNxSg=w742-h417-no


bRW8RJ5RV8sRJ4Cmyy-SiJd6gXP1vh3nRQDIbExIGcx3b5dJy-tG55TITtEyeA_1AIWzrddrRJQr-yInxfobfuZFWfA5oLlBi1M250zSGy1ci7iiZcGinHnCdcg7LFtVHb-2WSUXiDCcUSDfUlD3LZQAiG3nFnyVqCtpuj4uI5kJZ7GzhZc2zmu3Mp5m5FhFIeZsE3ezSflvcx8EnM3hXYrJrTBXnB9Q9saiNl_HLtArywkVpy060T1_t3vSSyDbihyNa0O8zRNbJWdwanHe9nMTqrMvcEmO6YLFUpkt-fqMoDQ4mqis5G7agr1JpJvqPSPcHL315jAtefcVQpUTxFjZWaWeWTzHcyWHAG_7t17hjkchvttE-FJbLW2WOG5KSP_MS3d4Lh_X4xjihJG3V38aPARTudvIVv7KMClxZyn2BQZfxjo4QJ_2eeugQh5hSLI6YbYnO8G4FT6DQxmdsRD-rC2HzPPchyKqhrHyr_St7nPV28Zinx8hVMr1q03ZGiF0SvwJTNh1IVZDkzmUlqHWYznZ6AjjgpE089CxN4oAfyp0Wq1CvGm3xeMUzcHV3BuSAuaa8TK0yGXhF3_-XNpoZPvRp7XhkOOkv4mr47TKe3h6PexZ-EfA8naI29lpl-JIzRNJ5G34qfUbsWdM_kbq7t8eUaqjW08spoC-QmU=w742-h417-no


HMPtiCGWmbO_yED2lk3S4D4bj0a8ykmEDQT138tRbrXNBiGAli9C3EwrbiuDkrTkYpYU2Nc6vmNQ0_nVVB56a8D74RyUljnOPw7lhos4zLpgjNReXtOl2bs-n4zGUJekzaoNk6P2E_KUO3fD0b80jlH2txFDFh6psC1bLCHONzH4hoSEWx9j-3z3tVirvAx0b9GPQ2AC581Y_7wW3e7ChmaaWeoqMaLO6xCAF2rS9jBeVhjL9F2U2-RSkXVZXgOJdrqHlQ4ACoFfq8cw_ZYuOj5vAqOm55IOoInCZBn9L_hrkP9HHU3zYLC-eCZhboh-W2FDXnA9DUiFTf9MXp1DfkazhfHZKrW58TMJrUqII0eweQoCxsqpMVKtLxmBuadUUad7xBsb3Ow58o8-fJkKKE2DtmnEnBvGf3W2CCA7p4dpd2KVaNu0iSEYhGR1AKJSiAWKFHnu2aefp3lM3zW4vMf_0DGFpOR6kF1b6AEx_eHbnQaFKtp4tF-DjUNUDwH6lsF2tuYZGmMimPvgygZdeSYQQNNUh-eOwE47JWhCcg6gt7Rs5tII0ppvLKRdFibl228M0ro5rS8FAbKTqmQ0AsmD20gfTUiGse68z_thD-lFs13SnzZ3NEdNjJEV0yiRippe-BCs_lwjQGwRgXwxl3ArlmuYWmpuceAFOd1luxg=w742-h417-no


u2e21ypx9f1kgNKBqTmqDwREcsvULMBsscwpBBJN3RS87noh_AB9264oxyXKjswlpXvv4RIRhCraY3-u6mjmD9-MI4ag-xZs64jdAAPf5DkRTQ29nIO90HTOoVHzyMD7Mkh76J-u1HPJq9eEnS_Cc_LZBoGaZFa0jaBgYTCYrCFRYYHOfMQs68gypc_iY7i1xZNaSDSOqeweXC0XVKDnCftMFNAHaxWSCSCM2S0YQaGWCoF_F9Fk7Gmw0FTFzbcChhIdMeiHW76qwBrhtfRwcpOZFAjpQITZrvdiVm185oPvK-_Odj6Ll38NWM4sjCfJwsSzfiocwOCy08sJznOMLEM01zD8Bud-vSHXIcn7BqxiMZUnctkZ2VNpXSU2Xk4H2hc6N733EbUuofqst7rbh86BNuqsHn3cNNOUQmC_Dz6nY1pv5F_x_E3fIyzf0x98QvMbksGC25T3qCjLXPgv41S-D5xiQuvI3UCwJRDXoXYUHoMy_09Z04Wo5ApaMEDltkU0JWcGYy8kX9eHU6zXjmqBBQaepxJXmErcWpVcYehkTwk5siVRi9MBnaBbUlKudm3vY5BP3MtIWMK7Pzqj7QgCqhKv2PWrDu9gJKEzlfwy7EOIl73RJS69RQ3-X5lhwVBJtaKWmcMJ44oY39QAddXN5mG7UziRxloiLYIp_Gc=w742-h417-no


Q_4ieJcZPh4hg3D6J5ryg8mgrdmSpNqPZNAgXQYpohFh2NmFc5b_0p6b9LOVSnVQ-8ge_883HyTAA8AeXfAjl5w2DCji9uJDpgqxFgRYccrxNFWI9UbBulyCvl-fmxkLolil492p3LeFg4CyvKoOvEv2ve5o8R67wQQ-hKtxDccCqqKiMfP8XPOeJPocAueuaRoCkn3UOF5JaFpjI0hbMT6eq5ffu2PAKnlDkZoi_PCEzREwnqN4Xdp-52MLEd1uZH1ZF2OBDvaYzcZnmg8X6ohxuOfalVIm5Dims87c6Xdsrq0NpwrSojYi56SZHMiMaaOs-_QLD2u38pWIPtzvwJgS6o-LK86oD26EUVXN9jUqhFwLt5VCv42wAxn7SfDAgVMHDqLeRGVc1oF3dJUR0ExsuSliQaclMle2R60MZcnz_BtSHZGH9BrLPV8hodtlGgeO2tF3nQK9ECODVofh1Yd7lGlSsEsEmVM8BawXWzE2B2wTtVpitnGDxWAKLAo7B3e4whLkXBe8zg0pOSd3uIvj1D6Cc5kcIlX9LiFo4-uHxEbufNcY-5mPYj3BzCNt8mUjNH6xgcrER5WnZ0BBh2wtYvnRl3enztscRcHDPr7UpZ4C2HoY_Z8PeXcEGRtl4NIrppg0zw7ENh2gRJ8TP9JolLee2_6asx8MUEk7faw=w742-h417-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit
Processor: Intel Core i3, i5, or i7 CPU with 2 or more cores, or AMD equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: DirectX 11-capable video card from NVIDIA or AMD w/512 MB VRAM
DirectX: Version 11
Storage: 20 GB available space
Sound Card: Default
Additional Notes: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase

RECOMMENDED:
OS: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit
Processor: Intel Core i5 6600K at 3.5 ghz or faster
Memory: 16 GB RAM
Graphics: DirectX 12-capable video card from NVIDIA or AMD w/4 GB VRAM
DirectX: Version 12
Network: Broadband Internet connection
Storage: 65 GB available space
Sound Card: Default
Additional Notes: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 5.16Gb
Bản gốc X.Plane.11-CODEX
Fshare | 4share
Bản mở rộng X.Plane.11.Global.Scenery.DLC-CODEX - 49.46Gb (Yêu cầu phải cài bản gốc ở trên)
Fshare | 4share
 
×
Quay lại
Top