[PC]Need for Speed Most Wanted Limited Edition-PLAZA

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33223729732_8cd50b3c6c_o.jpg


Game Information

Title: Need for Speed™ Most Wanted
Genre: Racing, Action
Developer: Criterion Games
Publisher: Electronic Arts
Release Date: 41215

Là một trong những phiên bản do Criterion Games phát triển, Need for Speed Most Wanted sẽ đưa bạn vào một môi trường mở là thành phố Fairhaven với hàng loạt vụ đụng độ nảy lửa và những màn rượt bắt đầy thú vị giữa người chơi và cảnh sát. Game có ba kiểu đua chính là Sprint Race, Circuit Race và Speed Run, trên mọi đường đua có thể sẽ bị cảnh sát phát hiện và bạn sẽ phải trốn thoát họ nếu muốn ăn điểm, dĩ nhiên là kèm theo việc hoàn thành vòng đua của mình.
Cảnh sát trong đây cũng không thuộc dạng dễ đối phó, họ biết kêu thêm đồng đội, gọi trực thăng hỗ trợ và trên hết là những màn phục kích, đặt bẫy người chơi tại những khúc cua hẹp và khuất, nếu không cản thận thì việc bạn bị bắt là điều hiển nhiên. Game cũng đề ra cho người chơi danh sách 12 kẻ đứng đầu hệt như bản Most Wanted năm xưa, bạn sẽ phải vượt qua chúng nếu muốn sở hữu những con xe mạnh mẽ của họ, ngoài 12 chiếc xe đó ra thì bạn có thể đi lòng vòng thành phố để thu thập xe cho mình.
Need for Speed Most Wanted 2012 là một phiên bản gần như thiên về mô phỏng khi những pha drift không còn dễ dàng như các phiên ban trước, cũng như những chiếc xe trong đây khá dễ hư, bạn chỉ cẩn lệch tay lái vào tường là chiếc xe của bạn sẽ “đi tong” ngay.


Game Screenshots

rf6X0pmq7uKlAeuBY8UITIGCf0t36eSXxF-_mFs2UlMFdl_2_ewNfE7zP1t6HqXjZUlI6t8PD3gIebmXKQMe53wWPROTjfLxoNABvtnGRqz2DjU32nMNggFbj_jlvhGzKthDjdSlOgmBa9suUPPiJNn2ax6EjdeXZrz3Re_htVWHlUR5KtZbuoakx4UFTUvROmJRDjMIGNAVkKARXdL0vT0ZIFXeZMGPa4XFZD_a-HcCSZmbHP5f45eNbpFhNudVJ__pxfcgcDpbT-v1BvYqQcysejolmPgtRPNOiJn2k47N3a5LhBZs6M2K_oQ9MvZ1QXPCbBgEt_rTUVq_1cCIuq5jalYyzzRu52ynbKBA7AWBORkq6AAaoweUtmfPafIWvoHiCl4V4QgIaGwgFVEGGWpGOLyZFCogndGTz5I048UCuHlDkGtNLCM7At3e93bp5C7No6H37e9mHMl6T5LVpNaBmW-thmjaw3X6rHyO9O9CRBONIFinT2fVfCBHDlfS_YEPSATFyp2aT1chRSWH4zng4zlBrzBFxDX8w336uTEpDnaUz7akpHkbwisxaHqBes8Te3Uik8kf6ozGrdP0sqODsJNI7JjLxBd699p2QgBjWfzSiZsPVFiGsO8cxyuLaVfuHoXb24i4sefKBDKAje0Ml5cp_2JrbVJdqqx7v34=w1280-h720-no


ibHBBT75vIt04moCIRA9K3FQtGLpLRhr8RwJisLwqEQZeSQ95UKtRPP72tS4bLUajTnen2Cvymw9za281ELozPAWwzRfkS_O-IraafJ6OTkiDMyKcRWlR0CAcC4fZveuhmDI6XxqtGZ6vMIMz2hIA7M1Rc5h87V1rgh06hroQPI6avxVev0xgO3uGWzlnjcaA9JG4iHmGkoGa0pMRZknUfPGIvP7XMQUNbCOhSgHWe0mve_WkydB6MYGOMVYvgE_CmTvTPS-gZ06T1nWxGDNpDsqfur4_0UFIdLHvj3Fp5MVPdygFMGey9Z6ia7Ii7K8D2vllu7B30qV5xJeJeNnVx0DMszPFj4n7XXYbZ0tFMP-FIAe5-cPaaiHMvh2TXYvXZvFFLYcWDi87irrvNo2JdJbiNB0oJ0wxj5Ld00KtTfd9Uya3PdFDrUVRbt4QZLo4DFvVVsW1aCCGkrrm2IksC7bMzLlXrruK7MhUC059wGATib483iT-EnVhLYFCIk5fbv-uFgfi1G5cLC1dD3J64zlAE9HOJi7f2uCr3SQCqYR3wEKyd3eownIZiY0EeeGtPIUrf8K9LP8nfgU4QwK36Tk2kM_MTswWAh2CQvcpKJeYfH1aqSCyEctvo7Y71k4tJzAYnG0HsKPX1w5HiG-jm1sw2vkd4QEbw1uRuyUugI=w1280-h720-no


MMsQRV908u-JTY1q_N3wt13UyKiDepzyjV1cq7CQ22uhSdgdMzhAy_GaT5wQqsXT57u6bkARwoqjoEmjonGpKIsS9x8s6tLu2HlffN5COqK6Pzd_yTnn0gfU8lxjkYOoVrRcJ7nUYrIEgmWQytZ2JrRrQ6FQNUASBfRED6HnB1m1B5ksI0r2iWj_2p6-SzkPuB-i39xERVTIid03zceq4NHwpNutJBMoRclQia5vwHqkTRvB0T5kPqEypVbWOFqAwYu3QWU6ihe50ypiPAanCpLnZCubEKMtjcBu4_3NN22PzapwF9YSHcsIriJi5hxDRr0Ra_uDNK2WaGOoGr43R2zflsgHGLUzYdzeKhnHqL7KiNGNZT7jhFyve1Tds6rmvLPtA5KX1HBNivCO9DpFrZ_gL0X0YuZmL3R0lmwpayPRlGpw4M30951JMnDbFrEd2YD9_3fo94k75I__VKzuPnrkhl3zsmuWU8acr1ENlmGIE9yKNaZMuDA9tYk3BF_9cOOwQXZSHbHdsFdiE1OyRH_YYhrKB6V4wS7YtLBhvETcT2Q1IaFO_x8LrOldl59p-Un1QruInNCGoi21sMM9dACac2V1BDo8QRExfjqYLSO_eCqBjTOqPQgSVQ3NVN3TT9LUBAy_D5wksBBmonakz8aCCxJxmMF9ae-TkVz9nlw=w1280-h720-no


t907O7dfz7uF0a_Pi5DAEt2FObwXYhgwrbQVAlMVMTtJeOmPweiplrfWFzzFUczin9O8KMIj_RtHHgXrFQYweT6WwJ8cBvF3S4nPV76kg-9zBaG9R1e2Q_h8vgRPEALBw4G7xL2zLsyd0nJt9OuU7LVk8Iz_s6VlJZc6FOWGni6AR4S611ZVo1B9SXy4xWTsqTwzAMKXBqjWmFFQuUDJK_E3Tfaw-n7eWFJpqapj_7pbcy27zBQqNE2XqApIIq5I5gcNMhVcYGs41q9ha_8vZLiP5VKlyx9ICYQiPr2zdxFFPNfTkumvWT18nuT36ptUjUXvK-0s4TdHCPul77e561XeYt8SCDZ5Cu94qA4uvwpVfj1zmE21inaCSV_SIQiHbhDPOtm587M4VApJsaxlBkdY-5OMq1UYr2x3SBMBeuwAfBp5WYGVNkidXyhBgPqpAyWeeXkYfvfkwfDV0W3tdJP76VmPF7DId3_mBYETq1pMOvhbFr85LT6W-WNUp-Oz_Or-ePVHvg3-K_h49LUR30vIHNsJBLRXxkKaI0oNWIMfiSYhgILJBzErer0MYuh1YqRq3ZyvZLAoi1ZjNNJJbBHuZKXpguy7Ao9p2A93VDPXW77YB2gziqMO8lDL1jB7UwhFmYvb27eyai-gSBDAW26QyTNHfOiBBvGGL36DHOg=w1280-h720-no


UoA8QjSFfnWhMd-wzE8ex0Ylgy1zNYH4_0QzwNRbopphvcs5_UxKQZIuxQ_6qeqlly4H7hNsFHjXIfVWW6_bBo_9CTFUnRlSwgEdFrhjhRivGPVzd6M1IBuX6VDFUm1OojHZhTpkklFz9pxE7rKXEDJNA0AtiZiQr_w5cV4Utx1fIwj4qT76T7Y5nwHwc6tn56G1Au2Lx019O6hLP_yiBPV75NJyhG-xUnKUKCAqcCxIBkCQz6CN2Cjw94DjkMzb2zNW4WMFS59cklOjE0QCcfnc8KdBFg78zFr0Qos4XnjmEriHBH2EZjQBpsVoa9AhmGcFCXVZ7OhLrG9uGYQ5w08B3o0Ro409xIqGoGlhuoE0SSk8PPny15dhH1qH2-FCsifV8fqh5eeJ0dJXdK-963LujEjwfY6Wyf-L_pKFOG6bR_8i_YJRHmfH1e_vAjW49bFXjesghxmx5Ag3NpKOceyzuBS3p-Sg2yjHt_e696VjT7u7WUx9nwYIy6BQaYsEHUe-dZFEet24eO8rPurzpNzAaKA9dp-CnpvbvOfWZU3tl8mPqFD5DLODvTx8R8tONZAvFU4roR9Zi1ci6ugGtc0lgV4WQxiVH04WSGBN2C30sd83LJnCHMvJCb87m0zOxrRJDHyvK47Mvy9KhTMj3jPCrUR50iOuiFnmVJt1ENA=w1280-h720-no


System Requirements

MINIMUM:

OS:Windows Vista (Service Pack 2) 32-Bit
Processor: 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHZ or Althon X2 2.7 GHz)
Memory:2 GB
Hard Drive: 20 GB
Graphics Card (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI RADEON 3000, 4000, 5000 OR 6000 series, with ATI RADEON 3870 or higher performance)
Graphics Card (NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GEFORCE 8, 9, 200, 300, 400 OR 500 series with NVIDIA GEFORCE 8800 GT or higher performance)
Sound card: DirectX compatible
Keyboard and Mouse

RECOMMENDED:
OS:Windows 7 64-Bit
Processor: Quad-Core CPU
Memory: 4 GB
ard Drive: 20 GB
Graphics Card: DirectX 11 compatible with 1024 MB RAM (NVIDIA GEFORCE GTX 560 or ATI RADEON 6950)
Sound Card: DirectX compatible
Keyboard and Mouse

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 7.41Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/QREEI6Z7OMTW
4share
https://4share.vn/f/320706030a040404/Need.for.Speed.Most.Wanted.Limited.Edition-PLAZA.iso.file

Link dự phòng
https://www.fshare.vn/file/4NN343RDB4C6
 
×
Quay lại
Top