Những trường hợp không phải xuất hóa đơn GTGT

kukong

Thành viên
Tham gia
16/9/2012
Bài viết
1
Có nhiều kế toán cho rằng, cứ xuất hàng ra khỏi kho mang đi bán thì đều phải xuất hóa đơn và bất kỳ khoản thu nào cũng phải xuất hóa đơn, những khoản chuyển dịch hàng hóa, tài sản nào cũng phải xuất hóa đơn nhưng thực tế, không phải như vậy. Vậy những khoản thu nhập, chuyển giao hàng hóa, tài sản nào không cần phải xuất hóa đơn? Mời các bạn tham khảo bài viết Những trường hợp không phải xuất hóa đơn GTGT.

hoadon.png

1. Quy định của Hóa đơn

Hầu hết mọi kế toán hiểu rằng khi xuất hàng mang đi bán hoặc chuyển hàng ra khỏi kho tới các đơn vị khác để bán đều phải xuất hóa đơn, Nhưng Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về các trường hợp lựa chọn không phải xuất hóa đơn như sau:

- Xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ .

- Xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau;

- Xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, có thể lựa chọn xử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ;

- Xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, (khi bán hàng mới lập hoá đơn)

- Hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở nước ngoài lập Bảng kê chi tiết doanh số mua bán theo từng loại ngoại tệ. (Các hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở trong nước phải lập hoá đơn theo quy định).

- Mua, bán vàng, bạc, đá quý nếu mua của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn thì lập Bảng kê hàng hoá mua vào.

- Cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ - CP và Thông thư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các doanh nghiệp phải tiến hành đặt in và sử dụng hóa đơn in bắt đầu tư tháng 1/2011. Đối với một số doanh nghiệp có quy mô nhỏ (dưới 10 lao động), được quyền lựa chọn giữa mua hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn đến hết năm 2011, đến đầu năm 2012 tất cả các doanh nghiệp để phải đặt in và sử dụng hóa đơn đặt in.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và với mục đích hỗ trợ tối đa cũng như đem đến cho khách hàng sự thuận tiện trong quán trình hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay Công ty Trọng Tín đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với các Công ty in (các công ty đủ điều kiện in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính) để cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ đặt in hóa đơn với thủ tục nhanh chóng nhất, chi phí tiết kiệm nhất.


Để đặt in hóa đơn, Quý khách hàng chỉ cần ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Trọng Tín, Chúng tôi sẽ đại diện cho quý khách hàng tiến hành các thủ tục in hóa đơn với Công ty in và Chi cục thuế.

2. Quy định của Thuế GTGT về các khoản thu nhập

Khi doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập, kế toán quan điểm rằng phải xuất hóa đơn về các khoản thu về đó. Nhưng Căn cứ vào Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về các khoản thu nhập sau sẽ không phải xuất hóa đơn như sau:

- Thu về bồi thường bằng tiền: tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác (trừ bồi thường bằng hàng).

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Mua tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT.

- Chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Tài sản cố định đang sử dụng, đã trích khấu hao khi điều chuyển giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT (phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Lưu ý:

Trường hợp đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT.

- Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

- Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

- Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

3. Quy định của Thuế TNDN về các khoản thu nhập

Theo quy định của tại Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì các khoản thu nhập không phải xuất hóa đơn bao gồm:

- Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được.

-Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra.

- Khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng.

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu từ các khoản hỗ trợ, chiết khấu thương mại, thanh toán.

- Khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng.

- Khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu.

- Khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Qui định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC

Tại Khoản b, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCsửa đổi bổ sung như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Như vậy: trường hợp không phải xuất hóa đơn khi bán hàng mà Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định là những trường hợp: Hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.
 

×
Quay lại
Top