Những loại giấy tờ nào không được chứng nhận sao y bản chính

tuphapviet

Thành viên
Tham gia
19/7/2016
Bài viết
0
Cơ quan Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao y bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.giay-to-khong-duoc-sao-y-ban-chinh.jpg


Giấy tờ không được chứng nhận sao y bản chính​


Những giấy tờ, văn bản không được làm cơ sở để chứng thực bản sao


- Những bản chính, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ

- Những bản chính, văn bản bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung

- Những bản chính, văn bản được đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp

- Những bản chính, văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đi xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền công dân.

- Các loại bản chính, văn bảngiấy tờ được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, các loại giấy công chứng hoặc giấy chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định

- Các loại giấy tờ, các văn bản do cá nhân tự lập, nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng không được chứng thực bản sao.


Loại giấy tờ, văn bản được làm cơ sở để chứng thực sao y


Cũng theo Nghị định, các loại giấy tờ, văn bản được làm cơ sở để chứng thực bản sao bản chính từ bản chính gồm:


- Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

- Bản chính giấy tờ văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.dich-vu-sao-y-ban-chinh.png


Dịch vụ sao Y bản chính tại Hà Nội​


Người yêu cầu chứng thực bản sao phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của bản chính giấy tờ, văn bản dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao. Cán bộ hoặc đơn vị làm dịch vụ sao y bản chính tại nhà cần chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao đúng bản chính.


 
×
Top Bottom