Mọi người giúp mìk môn công dân nha mình cảm ơn rất nhiều ( mai mình thi )

starpro158

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/1/2011
Bài viết
180
1 ) So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ??
2 ) Để trở thành người lao động tốt ,công dân có ích ngay cho xã hội ngay từ bây giờ em phải làm gì ??:KSV@15:
 
1 ) So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ??
2 ) Để trở thành người lao động tốt ,công dân có ích ngay cho xã hội ngay từ bây giờ em phải làm gì ??:KSV@15:
green tìm giúp bạn thế này thôi nha^^!
1 ) So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ??
Được các bạn Yahoo trả lời, green chỉ copy sang thui^^!

Câu trả lời hay nhất - Do người đọc bình chọn

mình nghĩ như thế này:
giống: đều bao gồm những quy tắc được xã hội thừa nhận và bảo vê, bảo đảm cho sự phát triển, tồn tại của xã hội
khác: pháp luật gồm những quy định do bộ máy nhà nước đặt ra, có tích chất bắt buộc thông qua các cơ quan lập pháp và hành pháp, có các biện pháp và chế tài xử lý, công bằng áp dụng với tất cả mọi đối tượng,
- đạo đức gồm những chuẩn mực được hình thành trong từng giai đoạn phát triển của từng cộng đồng người, dựa trên sự phán xét của lương tâm và dư luận xã hội, nó không có tính chất bắt buộc như pháp luật. lên án hay ca ngợi đó là cách mà dư luận xã hội tác động lên bạn.
(Các) nguồn

made by quynh

theo mình nên nêu khái niệm pháp luật và đạo đức ra và từ đó làm ro những đặc điểm giống nhau và khác nhau của pháp luật và đạo đức:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh xã hội , thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.

Đạo đức là hệ thống các quy tắc xử sự một cách chuẩn mực được hình thành trong các quan hệ con người với nhau qua các thời kỳ.

Như vậy đạo đức và pháp luật giống nhau cơ bản ở những điểm sau :
- đều là những quy tắc xử sự trong xã hội.
- cả đạo đức và pháp luật đều mang tính xã hội, đều quy định những điều xã hội cho là đúng đắn.

Đạo đức và pháp luật khác nhau cơ bản ở chỗ :
- Đạo đức là tiếng nói của toàn xã hội, là những gì toàn bộ xã hội cho là đúng đắn nhưng pháp luật chỉ được quy định khi những quy định đó phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị . Nói cách khác pháp luật luôn có tính giai cấp nhưng đạo đức thì không.
- Đạo đức được đảm bảo thực hiên bằng sức mạnh đấu tranh của xã hội và của nội tâm của con người , còn pháp luật được đảm bảo bằng bộ máy cưỡng chế khổng lồ : tòa án , nhà tù , Công an , Quân đội.
- khi vi phạp đạo đức con người có thể bị xử lý hoặc không còn pháp luật luôn luôn có những hình thức xử lý kèm theo nêu vi phạm pháp luật.

2 ) Để trở thành người lao động tốt ,công dân có ích ngay cho xã hội ngay từ bây giờ em phải làm gì ?
Hãy tham khảo topic này đi^^!

https://diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-36240.html
* P/s: bạn đã đăng bài nhầm chuyên mục rồi!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
green tìm giúp bạn thế này thôi nha^^!
1 ) So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ??
Được các bạn Yahoo trả lời, green chỉ copy sang thui^^!
Câu trả lời hay nhất - Do người đọc bình chọn

mình nghĩ như thế này:
giống: đều bao gồm những quy tắc được xã hội thừa nhận và bảo vê, bảo đảm cho sự phát triển, tồn tại của xã hội
khác: pháp luật gồm những quy định do bộ máy nhà nước đặt ra, có tích chất bắt buộc thông qua các cơ quan lập pháp và hành pháp, có các biện pháp và chế tài xử lý, công bằng áp dụng với tất cả mọi đối tượng,
- đạo đức gồm những chuẩn mực được hình thành trong từng giai đoạn phát triển của từng cộng đồng người, dựa trên sự phán xét của lương tâm và dư luận xã hội, nó không có tính chất bắt buộc như pháp luật. lên án hay ca ngợi đó là cách mà dư luận xã hội tác động lên bạn.
(Các) nguồn

made by quynh

theo mình nên nêu khái niệm pháp luật và đạo đức ra và từ đó làm ro những đặc điểm giống nhau và khác nhau của pháp luật và đạo đức:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh xã hội , thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.

Đạo đức là hệ thống các quy tắc xử sự một cách chuẩn mực được hình thành trong các quan hệ con người với nhau qua các thời kỳ.

Như vậy đạo đức và pháp luật giống nhau cơ bản ở những điểm sau :
- đều là những quy tắc xử sự trong xã hội.
- cả đạo đức và pháp luật đều mang tính xã hội, đều quy định những điều xã hội cho là đúng đắn.

Đạo đức và pháp luật khác nhau cơ bản ở chỗ :
- Đạo đức là tiếng nói của toàn xã hội, là những gì toàn bộ xã hội cho là đúng đắn nhưng pháp luật chỉ được quy định khi những quy định đó phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị . Nói cách khác pháp luật luôn có tính giai cấp nhưng đạo đức thì không.
- Đạo đức được đảm bảo thực hiên bằng sức mạnh đấu tranh của xã hội và của nội tâm của con người , còn pháp luật được đảm bảo bằng bộ máy cưỡng chế khổng lồ : tòa án , nhà tù , Công an , Quân đội.
- khi vi phạp đạo đức con người có thể bị xử lý hoặc không còn pháp luật luôn luôn có những hình thức xử lý kèm theo nêu vi phạm pháp luật.

2 ) Để trở thành người lao động tốt ,công dân có ích ngay cho xã hội ngay từ bây giờ em phải làm gì ?
Hãy tham khảo topic này đi^^!
https://diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-36240.html
* P/s: bạn đã đăng bài nhầm chuyên mục rồi!
cảm ơn bạn nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
green tìm giúp bạn thế này thôi nha^^!
1 ) So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ??
Được các bạn Yahoo trả lời, green chỉ copy sang thui^^!
 
×
Quay lại
Top