[Lyrics] Work (ft Missy Elliott) - Ciara

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Missy)
When the song come on in the club
Put it up, put it up, put it up
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up (Rewind!)
When the song come on in the club
Put it up, put it up, put it up
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, (let's go!)


(Ciara)
The dance train is coming back again
Extravaganza, you should run and tell a friend
Kings and queens are posted at the bar
Buckin' down, it's time to take it off

Walk that walk (walk)
Show me how you move it
Can you walk that talk (talk)

Put some snap into it
It's your chance now
Girl you better dance now
It's your time to show it all
The spotlight is on you, you better...

Work work work work
Work work work work
Work work work work

Work work...you better work!
Work work work work
Work work work work
Work work work work
Work work...you better work!

You better shake that thang like a donkey
And go hard for it, you better work!
You better swing from a paw like a monkey

And go hard for it, you better work!

'Cause big girls get down on the flo'
And make it jiggle, jiggle, jiggle you ain't know
Ain't no shame, it's the name of game
Now everybody down to the flo', here we go!

We got the rhythm of the be-be-beat
We got the rhythm of the beat
We got the rhythm of the hands

Let's get the rhythm of the feet
Jump in, jump out
Jump in, jump out
Jump in, jump out
Jump in, jump out (here we go!)

Walk that walk (walk)
Show me how you move it
Can you walk that talk (talk)

Put some snap into it
It's your chance now
Girl you better dance now
It's your time to show it all
The spotlight is on you, you better...

Work work work work
Work work work work
Work work work work

Work work...you better work!
Work work work work
Work work work work
Work work work work
Work work...you better work!

(Missy)
When the song come on in the club
Put it up, put it up, put it up

Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up

When the song start to play, tell the DJ: Back it up!
And if you want the danceflo, you tell the DJ: Back it up!
This your jam, this your joy, hey Mr. DJ back it up!
This that new Ciara, go holla at the DJ: Back it up!

Now! drop down! everybody in a club drop down!
Jiggle that, jiggle that
Till it drop, till it drop, till it drop, all the way, all the way down to the ground

We in a club, in a club, don't stop!
When the song come on don't stop!
Me and Ci we gonin beserck
All the ladies on the flo you better work!

(Ciara)
It's out to be a fight in this club
A fight in this club, so get into my mug
Get into my mug,

Get buck, get buck
Get buck, get buck
Get buck, get buck
Get buck, get buck
I bet ya can't do it like me (like me)
I bet ya can't do it like me me me
I bet ya can't do it like me (like me)
I bet ya can't do it like me me me
Get some, get some

Get buck, get buck
Get some, get some
Get buck, get buck (Lets go!)

Work work work, you better work (repeat).
Khi một bài hát vang lên trong câu lạc bộ
Vui lên nào, vui lên nào, vui lên nào
Vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên (lại nào)

Khi một bài hát vang lên trong câu lạc bộ
Vui lên nào, vui lên nào, vui lên nào
Vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên (đi thôi)

Chuyến tàu nhảy nhót lại quay lại
Bản nhạc, bạn nên chạy đi và nói cho một người bạn
Ông vua và bà hoàng đã tới quán ba
Chậm lại nào, giờ là lúc rũ bõ tất cả

Bước đều bước (bước)

Cho tôi thấy bạn di chuyển mọi thứ
Bạn có thể bỏ qua cuộc trò chuyện (trò chuyện)
Bỏ vài tấm ảnh vào đó
Giờ là cơ hội của bạn
Cô gái bạn tốt hơn nên nhảy múa ngay lúc này
Tới lúc để bộc lộ hết ra rồi
Tâm điểm hướng về bạn, bạn tốt hơn nên

Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc

Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, bạn tốt hơn nên làm việc!
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, bạn tốt hơn nên làm việc!

Bạn tốt hơn nên lắc mọi thứ như con lừa

Và cố gắng hết mình vì điều đó, bạn nên làm việc!
Bạn tốt hơn nên quay tay như một chú khỉ
Và cố gắng hết mình vì điều đó, bạn nên làm việc!

Vì cô gái lớn đã có mặt trên sàn nhảy
Và khiến mọi thứ sôi động, sôi động, sôi động bạn chẳng thể biết
Không có xấu hổ gì, đó là tên của cuộc chơi
Nào mọi người xuống sàn nhảy, bắt đầu thôi

Chúng ta có sự nhịp nhàng của nhịp điệu

Chúng ta có sự nhịp nhàng của nhịp điệu
Chúng ta có sự nhịp nhàng của đôi tay
Hãy đưa nhịp điệu truyền tận đôi chân
Nhảy vô, nhảy ra
Nhảy vô, nhảy ra
Nhảy vô, nhảy ra
Nhảy vô, nhảy ra (chúng ta bắt đầu nào)

Bước đều bước (bước)

Cho tôi thấy bạn di chuyển mọi thứ
Bạn có thể bỏ qua cuộc trò chuyện (trò chuyện)
Bỏ vài tấm ảnh vào đó
Giờ là cơ hội của bạn
Cô gái bạn tốt hơn nên nhảy múa ngay lúc này
Tới lúc để bộc lộ hết ra rồi
Tâm điểm hướng về bạn, bạn tốt hơn nên

Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc

Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, bạn tốt hơn nên làm việc!
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc
Làm việc, làm việc, bạn tốt hơn nên làm việc!

Khi một bài hát vào câu lạc bộ

Vui lên nào, vui lên nào, vui lên nào
Vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên, vặn to lên

Khi một ca khúc chuẩn bị chơi, hãy bảo với DJ quay lại
Và nếu bạn muốn có một sàn nhảy hãy bảo với DJ quay lại
Đây là buổi diễn của bạn, niềm vui của bạn, này hãy bảo với DJ quay lại
Đây là một Ciara mới tơi bên hãy bảo với DJ quay lại

Giờ chậm lại, mọi người trong câu lạc bộ chậm lại
Nắm bắt nó, nắm bắt nó

Tới khi mọi thứ đổ vỡ, tới khi mọi thứ đổ vỡ, tới khi mọi thứ đổ vỡ, mọi con đường, mọi con đường tơi mặt đất
Chúng ta ở câu lạc bộ, ở câu lạc bộ đừng dừng lại
Khi bài hát tới đừng dừng lại
Tôi và Ciara sẽ hết mình
Tất cả các cô nàng trên sàn tốt hơn nên làm việc

Tất cả đã quá đủ để thành cuộc chiến trong câu lạc bộ này
Cuộc chiến trong câu lạc bộ này, vậy nên tham gia cuộc tấn công của tôi này
Tham gia cuộc tấn công cua tôi

Nhanh lên, nhanh lên
Nhanh lên, nhanh lên
Nhanh lên, nhanh lên
Nhanh lên, nhanh lên
Tôi cá bạn chẳng thể làm như tôi (như tôi)
Tôi cá bạn chẳng thể làm như tôi (như tôi)
Tôi cá bạn chẳng thể làm như tôi (như tôi)
Tôi cá bạn chẳng thể làm như tôi tôi tôi
Nhận lấy đi, nhận lấy đi

Nhanh lên nào, nhanh lên nào
Nhận lấy đi, nhận lấy đi
Nhanh lên nào, nhanh lên nào (đi thôi)

Làm việc, làm việc, làm việc, bạn tốt hơn nên làm việc (nhắc lại)

 
×
Quay lại
Top