[Lyrics] Words - F.R.David

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Words Don't Come Easy

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I Love You
Words don't come easy

Words, don't come easy to me
This is the only way for me to say I Love You
Words don't come easy


Well I'm just a music man
Melody's so far my best friend
But my words are coming out wrong and I
I reveal my heart to you and
Hope that you believe it's true cause

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I love You
Words don't come easy


This is just a simple song
That I've made for you on my own
There's no hidden meaning you know when I
When I say I love you honey
Please believe I really do cause

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I Love You
Words don't come easy


It isn't easy
Words don't come easy

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I Love You
Words don't come easy

Don't come easy to me
This is the only way for me to say I Love You

Words don't come easy

Words don't come easy
Những lời nói, đối với tôi thật không dễ chút nào
Làm sao tôi có thể chứng minh cho em thấy rẳng tôi yêu em đến nhường nào
Những lời nói thật không dễ
Những lời nói, đối với tôi thật không dễ chút nào.
Đây là cách duy nhất tôi có thể làm để bày tỏ rằng “tôi yêu em”

Những lời nói thật không dễ

Ồ, tôi chỉ là một chàng trai nhạc sĩ
Giai thiệu quá xa vời đối với bạn tri kỉ
Nhưng những lời đang trở nên sáo rỗng
Và trái tim tôi đã thuộc về em
Hy vong rằng em tin đó là sự thật bởi vì

Những lời nói, đối với tôi thật không dễ chút nào
Làm sao tôi có thể chứng minh cho em thấy rẳng tôi yêu em đến nhường nào

Những lời nói thật không dễ

Đây chỉ là một bài hát
Tôi viết rành cho riêng em
Em biết đó chẳng có ý nghĩa nào khác khi
Tôi nói rằng tôi yêu em, em yêu
Xin hãy tin điều đó là sự thật bởi vì

Những lời nói, đối với tôi thật không dễ chút nào

Làm sao tôi có thể chứng minh cho em thấy rẳng tôi yêu em đến nhường nào
Những lời nói thật không dễ

Những lời nói thật không dễ
thật không dễ

Những lời nói, đối với tôi thật không dễ chút nào
Làm sao tôi có thể chứng minh cho em thấy rẳng tôi yêu em đến nhường nào
Những lời nói thật không dễ
Những lời nói, đối với tôi thật không dễ chút nào.

Đây là cách duy nhất tôi có thể làm để bày tỏ rằng “tôi yêu em”
Những lời nói thật không dễ


 
×
Quay lại
Top