[Lyrics] With Love - Hilary Duff

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

WITH LOVE

I don't mind you telling me
what's been on your mind lately
I don't mind you speaking up
I know sometimes I can be
All wrapped up and into me
I can be in such a rush
Just slow me down
slow me down
Tell me tomorrow everything will be around
Just slow me down
slow me down
You're the one who keeps me on the ground

Baby can you be tough
Say enough is enough
You can even be blunt
Just do it with love love love
You can tell Me I'm wrong
That I'm coming on way too strong
Don't think I'd be crushed
Just do it with love love love love
Just do it with love love love love
Just do it with love

I can take your honesty
All your words sway heavenly
Listening to you all the time
I Want to be there for you
The way you've been there for me
Always help me walk the line
And slow me down
Slow me down
I know you will always be around

Baby can you be tough
Say enough is enough
You can even be blunt
Just do it with love love love
You can tell Me I'm wrong
That I'm coming on way too strong
Don't think I'd be crushed
Just do it with love love love love

All this trying to find we know each other
Now that I've been leaning on your shoulder
I can tell you baby that
You're right, you're right
You're wrong, you're wrong
and I cant believe people know your song

Baby can you be tough
Say enough is enough
You can even be blunt
Just do it with love love love
You can tell Me I'm wrong
That I'm comin' on way too strong
Don't think I'd be crushed
Just do it with love love love love

Baby can you be tough
Say enough is enough
You can even be blunt
Just do it with love love love
You can tell Me I'm wrong
That I'm comin' on way too strong
Don't think I'd be crushed
Just do it with love love love love

Just do it with love love love love
Just do it with love

Just do it with love love love love
Just do it with love
Kèm theo tình yêu

Em không ngại khi anh
Nói em nghe những gì
Đang làm bận lòng anh
Em sẽ không ngại đâu
Khi anh lên tiếng nói
Em biết có lắm lúc
Em chỉ biết mình thôi
Làm gì cũng hấp tấp
Anh có thể giúp em
Từ từ lại được mà
Hãy nói với em là
Ngày mai mọi thứ kia
Sẽ vẫn còn như cũ
Hãy làm em chậm bước
Anh là người duy nhất
Giúp cho em tỉnh ra
Giữ cho em khỏi ngã

DK
Anh ơi anh có thể
Cứng rắng bảo với em
Rằng "đủ rồi, cô bé!"
Anh có thể cộc cằn
Nhưng chỉ mong anh hãy
Cố làm những điều ấy
Với tình yêu nha anh
Thẳng thắn kèm yêu đương
Cứng rắn bằng tình yêu

Em có thể chấp nhận
sự thật thà nơi anh
Những lới anh nói ra
Như mật ngọt thiên đường
Em sẽ lắng nghe hoài
Em muốn kê bên anh
khi anh cần em nhất
Cũng như những lúc khác
Anh đã làm cho em
Giúp chân em vững chắc
Vượt qua những gian nan
Và giúp em chậm lại
Xin làm em chậm lại
Em biết anh sẽ luôn
Ở kề bên em mãi

DK

Và những việc ta làm
Để hiểu rõ nhau hơn
Giờ thì em có thể
dựa vào vai anh rồi
Em nói với anh rằng
Anh đã rất có lý
Hay anh đã sai rồi
Và em đâu ngờ rằng
Có người đã biết đến
Những bài hát của anh

DK


 
×
Quay lại
Top