[Lyrics] Who Says You Can't Go Home - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I spent twenty years tryin' to get out of this place
I was lookin' for somethin' I couldn't replace
I was runnin' away from the only thing I've ever known

And like a blind dog without a bone
I was a gypsy lost in the twilight zone
I hijacked a rainbow and crashed into a pot of gold

I've been there, done that, now I ain't lookin' back
And the seeds I've sown, savin' dimes
Spendin' too much time on the telephone
Who says you can't go home?

Who says you can't go home?
There's only one place that call me one of their own
Just a hometown boy, born a rollin' stone
Who says you can't go home?

Who says you can't go back?
Been all around the world and as a matter of fact
There's only one place left, I want to go
Who says you can't go home? It's alright
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright

I went as far as I could, I tried to find a new face
There isn't one of these lines that I would erase
I left a million mile of memories on that road

Every step I take, I know that I'm not alone
You take the home from the boy but not the boy from his home
These are my streets, the only life I've ever known
Who says you can't go home?

Who says you can't go home?
There's only one place that call me one of their own
Just a hometown boy, born a rollin' stone
Who says you can't go home?

Who says you can't go back?
Been all around the world and as a matter of fact
There's only one place left, I want to go
Who says you can't go home?

It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
It's alright, who says you can't go home?
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
It's alright, who says you can't go home?

I've been there, done that, now I ain't lookin' back
It's been a long, long road, feels like I've never left
That's how the story goes

It doesn't matter where you are, doesn't matter where you go
If it's a million miles away or just a mile up the road
Take it in, take it with you when you go
Who says you can't go home?

Who says you can't go home?
There's only one place that call me one of their own
Just a hometown boy, born a rollin' stone
Who says you can't go home?

Who says you can't go back?
Been all around the world and as a matter of fact
There's only one place left, I want to go
Who says you can't go home?

It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
It's alright, it's alright, it's alright
Who says you can't go home?

It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
It's alright, who says you can't go home?
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
It's alright, who says you can't go home?
Tôi đã mất hai mươi năm cố gắng thoát khỏi nơi này
Tôi vẫn đang tìm kiếm điều mình không thể thay thế
Tôi vẫn đang chạy trốn khỏi những điều tôi đã từng biết đến

Và giống như một con chó mù không có miếng ăn
Tôi như một tên digan lạc lối trong vùng sáng tối
Tôi lấy đi một cầu vồng và tìm thấy một hũ vàng

Tôi đã ở đây, làm điều đó, và giờ tôi không phải ngoáy đầu lại
Và những hạt giống tôi đã gieo, tiết kiệm từng đồng xu
Dành quá nhiều thời gian bên điện thoại
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?

Ai nói rằng bạn không thể về nhà chứ?
Chỉ có một nơi tôi được là chính mình
Chỉ là một cậu bé đồng quê, một kẻ vô gia cư
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?

Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?
Hãy đi vòng quanh thế giới và vấn để thực tế là
Chỉ còn lại một nơi tôi muốn tới
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ? Tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn

Tôi đã đi xa nhất có thể, tôi đã cố gắng tìm bộ mặt mới
Chẳng còn lại dòng kí ức nào, tôi sẽ xóa sạch tất cả
Tôi bỏ lại mọi kí ức trên con đường này

Mỗi bước tôi đi, tôi biết mình không đơn độc
Các người cướp đi ngôi nhà của cậu bé nhưng không phải cậu bé của ngày xưa
Đây là đường phố của tôi, cuộc sống thân thuộc mà tôi đã từng biết
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứu?

Ai nói rằng bạn không thể về nhà chứ?
Chỉ có một nơi tôi được là chính mình
Chỉ là một cậu bé đồng quê, một kẻ vô gia cư
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?

Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?
Hãy đi vòng quanh thế giới và vấn để thực tế là
Chỉ còn lại một nơi tôi muốn tới
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?

Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, ai nói rằng bạn không thể trở về nhà?
Tất cả đều ổn, Tất cả đều ổn, Tất cả đều ổn, Tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, ai nói rằng bạn không thể trở về nhà?

Tôi đã ở đây, làm điều đó, và giờ tôi không phải ngoáy đầu lại
Đó là con đường dài, rất dài mà dường như tôi không bao giờ đi hết
Đó là cách câu chuyện bắt đầu

Chẳng là vấn đề khi bạn ở đâu hay nơi bạn ra đi
Nếu đó là một triệu dặm, hoặc chỉ một dặm đường
Hãy sắn sàng chấp nhận nó khi bạn lên đường
Ai nói rằng bạn không thể về nhà?

Ai nói rằng bạn không thể về nhà chứ?
Chỉ có một nơi tôi được là chính mình
Chỉ là một cậu bé đồng quê, một kẻ vô gia cư
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?

Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?
Hãy đi vòng quanh thế giới và vấn để thực tế là
Chỉ còn lại một nơi tôi muốn tới
Ai nói rằng bạn không thể trở về nhà chứ?

Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn
Ai nói rằng bạn không thể về nhà?

Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, ai nói rằng bạn không thể trở về nhà?
Tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn
Tất cả đều ổn, ai nói rằng bạn không thể trở về nhà?

 

×
Quay lại
Top