[Lyrics] Who Do You Think You Are - Spice Girls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The race is on to get out of the bottom,
The top is high so your roots are forgotten,
Giving is good as long as you're getting,
What's driving you it's ambition and betting,
I said who do you think you are?
(I said who)
Some kind of superstar,
You have got to swing it, shake it, move it, make it,
who do you think you are?

Trust it, use it, prove it, groove it,
show me how good you are,
Swing it, shake it, move it, make it,
who do you think you are?
Trust it, use it, prove it, groove it,
show me how good you are.

You're swelling out in the wrong direction,
you've got the bug, superstar you've been bitten,
Your trumpet's blowing for far too long,
playing the snake of the ladder, but you're wrong

I said who do you think you are?
(I said who)
Some kind of superstar,
You have got to swing it, shake it, move it, make it,
who do you think you are?

Trust it, use it, prove it, groove it,
show me how good you are,
Swing it, shake it, move it, make it,
who do you think you are?
Trust it, use it, prove it, groove it,
show me how good you are.

You have got to reach on up, never lose your soul,
You have got to reach on up, never lose control

I said who do you think you are?
(I said who)
Some kind of superstar,
You have got to swing it, shake it, move it, make it,
who do you think you are?
Trust it, use it, prove it, groove it,
show me how good you are,
Swing it, shake it, move it, make it,
who do you think you are?
Trust it, use it, prove it, groove it,
show me how good you are.

Swing it, shake it, move it, make it,
(who do you think you are?)
Trust it, use it, prove it, groove it
show me how good you are,
Hạng người kia sẽ bị đá đít ra ngoài
Hạng người cai cấp như anh sẽ bị lãng quên
Giữ lấy những thứ tốt đẹp nhất anh khai thác
Cái gì đã làm anh tham vọng và lố bịch
Tôi nói anh nghĩ anh là ai?
(Tôi nói ai)
Đôi lúc lại đùa là một siêu sao
Anh hãy nhún nhảy,lắc đi,di chuyển đi,làm đi
Anh nghĩ anh là ai?

Tin cậy,dùng lấy,chứng minh,soi vào
Cho tôi thấy anh tốt như thế nào
Nhún nhảy,lắc đi,di chuyển đi,làm đi
Anh nghĩ anh là ai?
Tin cậy,dùng lấy,chứng minh,soi vào
Cho tôi thấy anh tốt như thế nào


Anh phồng mũi lên khi anh làm sai
Anh có một con rệp,siêu sao anh là một kẻ điên rồ
Tiếng kèn trumpet của anh gây choáng đầu óc
chơi con rắn trong bậc thang,anh thật dại

Tôi nói anh nghĩ anh là ai?
(Tôi nói ai)
Đôi lúc lại đùa là một siêu sao
Anh hãy nhún nhảy,lắc đi,di chuyển đi,làm đi
Anh nghĩ anh là ai?

Tin cậy,dùng lấy,chứng minh,soi vào
Cho tôi thấy anh tốt như thế nào
Nhún nhảy,lắc đi,di chuyển đi,làm đi
Anh nghĩ anh là ai?
Tin cậy,dùng lấy,chứng minh,soi vào
Cho tôi thấy anh tốt như thế nào

Anh phải nên sống trong phạm vi của mình,đừng đánh mất linh hồn
Anh phải nên sống trong phạm vi của mình,đừng đánh mất sự điều khiển của mình

Reapat

 
×
Quay lại
Top