[Lyrics] Where We Are - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Stay, stay where you are.
Don't let me go,
Don't let me go.
Made it this far.

Oh baby stop!
Stop right there.
Don't walk away,

Don't walk away.
Into thin air.

We survived the crash,
Made it through the wreckage.
Standing here at last.
So perfectly written.

Now where we are,
Is where were suppose to be.

Where we are,
Keeps the breathe in me.
Where we've been,
Risen from the day.
Where we're no one
Can tear us apart.
That's where we are.

Don't, don't turn around.

We got to let,
Weve got to let,
Go of the past now.
Oh fear,
Live by your side.
Were out of danger,
No reason to hide.

We survived the storm,

Made it through the hurricane.
Standing here at last,
Dry despite the rain.

Now where we are,
Is where were suppose to be.
Where we are,
Keeps the breathe in me.
Where we've been,

Risen from the day.
Where we're no one
Can tear us apart.
That's where we are.

Stay, stay where you are.

Now where we are,
Is where were suppose to be.
Where we are,

Keeps the breathe in me.
Where we've been,
Risen from the day.
Where we're no one
Can tear us apart.
That's where we are.
That's where we are.
Ở lại đi, hãy ở lại nơi em ở

Và đừng để anh phải ra đi,
Đừng để anh phải ra đi mà
Chúng ta đã khiến mọi chuyện đi quá xa rồi

Dừng lại em ơi
Dừng ngay tại đây
Chứ đừng ra đi thật xa
Đừng ra đi thật xa
Trong làn khí mỏng manh này.


Sau sự tan vỡ đó, chúng ta vẫn vượt qua được
Cùng vượt những thứ đổ vỡ
Và cuối cùng chúng ta vẫn đứng đây
Thật là một câu chuyện hoàn hảo được viết nên

Giờ nơi chúng ta ở,
Là nơi chúng mình đã từng đề cập đến trước kia
Nơi chúng ta ở,
Hãy giữ hơi thở đó bên anh

Nơi chúng ta đã đến,
Bừng lên từ ngày ấy
Nơi mà chúng ta không là gì cả
Lại có thể chia cắt đôi ta
Đó là nơi chúng ta ở

Đừng, đừng quay trờ lại
Chúng ta phải đi thôi
Phải đi thôi em yêu

Trôi đi vào dĩ vãng
Ôi nỗi sợ hãi
Đồng hành bên em.
Chúng mình đã thoát khỏi hiểm nguy,
Nên không còn lý do trốn chạy nữa

Đôi mình đã vượt qua được bão giông
Vượt qua cả những cơn bão
Và cuối cùng đứng đây

Vẫn khô ráo bất chấp cơn mưa trút nước

Giờ nơi chúng ta ở,
Là nơi chúng mình đã từng đề cập đến trước kia
Nơi chúng ta ở,
Hãy giữ hơi thở đó bên anh
Nơi chúng ta đã đến,
Bừng lên từ ngày ấy
Nơi mà chúng ta không là gì cả

Lại có thể chia cắt đôi ta
Đó là nơi chúng ta ở

 

×
Quay lại
Top