[Lyrics] When Will He Call Me? - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Hoo-hoo-hoo hoo hoo-hoo.

When will he call me?
When will it ring?
Sometimes I think my sanity is hanging by a shoe string!
When will he call me?
How long is soon?
Should I check my watch, my calendar, or phases of the moon?


And he doesn't have to call me, he can e-mail me or text me.
But all this hanging by the phone has really vexed me.
I checked my messages, you know how it affects me.
'Cuz finding nothing in my inbox really wrecks me.

When will he call me? (ooh waa aah aah)
When will he call me?
When will he call me?
Should I check my watch, my calendar or phases of the moon?
Hoo-hoo-hoo hoo hoo-hoo.

Khi nào cậu ấy gọi mình nhỉ
Khi nào thì điện thoại đổ chuông đây
Đôi khi mình thấy sự kiên nhẫn như treo trên dây giầy
Khi nào cậu ấy gọi mình nhỉ
Bao giờ mới tới đây
Mình có nên kiểm tra đồng hồ, lịch hay là tuần trăng không


Mà cậu ấy chẳng cần gọi, có thể email hay nhắn tin mà
Nhưng những chiếc điện thoại treo lủng lẳng này khiến mình bực quá
Mình kiểm tra tin nhắn, bạn biết điều ấy ảnh hưởng tới mình thế nào đấy
Vì khi không tin nào trong hộp thư khiến mình suy sụp

Khi nào cậu ấy gọi mình nhỉ(ooh waa aah aah)
Khi nào cậu ấy gọi mình nhỉ
Khi nào cậu ấy gọi mình nhỉ
Mình có nên kiểm tra đồng hồ, lịch hay là tuần trăng không


 

×
Quay lại
Top