[Lyrics] Whatsername - Green Day

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Thought I ran into you down on the street
Then it turned out to only be a dream
I made a point to burn all of the photographs
She went away and then I took a different path
I remember the face but I can't recall the name
Now I wonder how whatsername has been

Seems that she disappeared without a trace
Did she ever marry old what's his face?
I made a point to burn all of the photographs
She went away and then I took a different path
I remember the face but I can't recall the name
Now I wonder how whatsername has been

Remember, whatever
It seems like forever ago
Remember, whatever
It seems like forever ago
The regrets are useless
In my mind
She's in my head
I must confess
The regrets are useless
In my mind
She's in my head
From so long ago

(Go, Go, Go, Go..)

And in the darkest night
If my memory serves me right
I'll never turn back time
Forgetting you, but not the time.
Cứ nghĩ rằng tôi chạy đến với em trên con đường
Rối điều đó thoát ra để chỉ là một cơn mơ
Tôi đã có lý do để đốt tất cả hình ảnh
Cô ấy đã ra đi và rồi tôi đã rẽ một hướng khác
Tôi nhớ đến khuôn mặt nhưng tôi không thể gọi thành tên
Giờ đây tôi tự hỏi whatsername sao rồi

Dường như cô ấy đã biến mất mà không một dấu vết
Trước kia cô ấy từng kết hôn, diện mạo anh ta như nào?
Tôi có lý do để đốt tất cả hình ảnh
Cô ấy đã ra đi và rồi tôi đã rẽ một hướng khác
Tôi nhớ đến khuôn mặt nhưng tôi không thể gọi thành tên
Giờ đây tôi tự hỏi whatsername sao rồi

Vẫn nhớ đến, dù có thế nào
Dường như đã cách đây lâu lắm
Vẫn nhớ đến, dù có thế nào
Dường như đã cách đây lâu lắm
Những hối tiếc là vô ích
Trong trí tôi
Cô ấy ở trong tâm trí tôi
Tôi phải thú nhật rằng
Những tiếc nuối đều là vô ích
Trong trí tôi
Cô ấy vẫn ở trong tâm trí tôi
Cách đây đã quá lâu

(Go, Go, Go, Go..)

Và trong đêm tăm tối
nếu như ký ức tôi nhớ lại lúc này
tôi sẽ không bao giờ lấy lại thời gian
quên em đi, nhưng thời gian thì không.


 
×
Top Bottom