[Lyrics] What You Want - Evanescence

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Do what you what you want, if you have a dream for better
Do what you what you want till you don’t want it anymore
(remember who you really are)
Do what you what you want, your world’s closing in on you now
(it isn’t over)
Stand and face the unknown
(got to remember who you really are)
Every heart in my hands like a pale reflection


Hello, hello remember me?
I’m everything you can’t control
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe we can break through


Do what you what you want, you don’t have to lay your life down
(it isn’t over)
Do what you what you want till you find what you’re looking for
(got to remember who you really are)
But every hour slipping by screams that I have failed you


Hello, hello remember me?
I’m everything you can’t control
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
Hello, hello remember me?
I’m everything you can’t control
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe


There’s still time
Close your eyes
Only love will guide you home
Tear down the walls and free your soul
Till we crash we’re forever spiraling down, down, down, down


Hello, hello, it’s only me
Infecting everything you love
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
Hello, hello remember me?
I’m everything you can’t control
Somewhere beyond the pain there must be a way to learn forgiveness
Hello, hello remember me?
I’m everything you can’t control
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe we can break through
Cứ làm những gì bạn muốn, đến khi bạn tìm thấy hướng đi khả quan hơn
Cứ làm những gì bạn muốn, đến khi bạn phát ngấy nó
(Chỉ cần nhớ kĩ bản chất thật của bạn)
Cứ làm những gì bạn muốn, thế giới đang dần nằm trong tầm tay bạn
(Chuyện này chưa kết thúc đâu)
Hãy đứng vững và đối mặt với những bí ẩn
(Chỉ cần nhớ kĩ bản chất thật của bạn)
Mỗi trái tim trong tay tôi là một ảnh phản chiếu nhạt mờ


Xin chào, nhớ tôi chứ?
Tôi là những thứ ngoài tầm kiểm soát của bạn
Đâu đó ngoài những nỗi đau kia hẳn phải có con đường giúp chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể vượt qua được.


Cứ làm những gì bạn muốn, không cần phải buông xuôi cuộc sống của mình
(Chuyện này chưa kết thúc đâu)
Cứ làm những gì bạn muốn đến khi bạn tìm thấy mục đích cho mình
(Chỉ cần nhớ kĩ bản chất thật của bạn)
Dù cho mỗi giờ đang dần trôi đi đều hét lên rằng, "tôi đã thất bại".


Xin chào, nhớ tôi chứ?
Tôi là những thứ ngoài tầm kiểm soát của bạn
Đâu đó ngoài những nỗi đau kia hẳn phải có cách giúp chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể vượt qua.


Vẫn còn thời gian
Nhắm mắt lại đi
Chỉ có tình yêu mới có thể dẫn lối cho bạn
Hãy phá bỏ những rào cản và giải phóng cho tâm hồn mình
Đến khi chúng ta tan thành muôn mảnh vụn và cứ thế trôi đi mãi


Xin chào, chỉ có tôi
Đã làm vấy bẩn những gì bạn yêu quý
Đâu đó ngoài những nỗi đau kia hẳn phải có cách giúp chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể vượt qua.


Xin chào, nhớ tôi chứ?
Tôi là những thứ ngoài tầm kiểm soát của bạn
Đâu đó ngoài những nỗi đau kia hẳn phải có cách giúp chúng ta lấy lại niềm tin
Xin chào, nhớ tôi chứ?
Tôi là những thứ ngoài tầm kiểm soát của bạn
Đâu đó ngoài những nỗi đau kia hẳn phải có cách giúp chúng ta học được sự thứ tha
Xin chào, nhớ tôi chứ?
Tôi là những thứ ngoài tầm kiểm soát của bạn
Đâu đó ngoài những nỗi đau kia hẳn phải có cách giúp chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể vượt qua.

 
×
Top Bottom