[Lyrics] What If - Jason Derulo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️What if?
What if I'm the one for you?
And you're the one for me?
What if...

If you are the one
Then us meeting here is fate
Future with a dog named Ben

Buy a house with a fireplace
This is the first I've seen your face
But there a chance we are soulmates
I know that this might sound crazy
You don't know my name

But we can't
We can't tell
The future no

The first kiss, the beauty of the world we know
So Imma say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if
We all can say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if

What if [6x]

Picture me on one knee
With the perfect diamond ring

We just met, but if you say "yes"
We'd have our wedding on the beach
It could happen, raise three kids
And grow old so happily
I know this may sound crazy
Cuz you don't know my name

But we can't
We can't tell

The future no
The first kiss, the beauty of the world we know
So Imma say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if
We all can say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if

Don't know what tomorrow brings
But i'm still hoping

That you are the one for me
Oh and what if I had you and what if you had me and
Baby, what's the reason we can't fall in love?
What if
What if
What if

But we can't
We can't tell

The future no
The first kiss, the beauty of the world we know
So Imma say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if
We all can say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if

But we can't
We can't tell

The future no
The first kiss, the beauty of the world we know
So Imma say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if
We all can say duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Baby, what if
Nếu như?

Nếu như tôi là một nửa của em?
Và em là một nửa của tôi?
Nếu như...

Nếu em thuộc về tôi
Thì cuộc gặp gỡ giữa chúng ta là duyên phận
Tương lai với một chú chó tên Ben
Mua một ngôi nhà với lò sưởi
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em

Nhưng chúng mình vẫn có thể trở thành tri kỉ
Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ
Em còn chẳng biết tên tôi

Nhưng chúng ta không thể
Chúng ta không thể nói
Về tương lai, không
Nụ hôn đầu tiên, vẻ đẹp của thế giới mà chúng ta đều biết
Nên tôi sẽ nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu

Em yêu à, nếu như...
Chúng ta đều nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

Nếu như x6

Bức ảnh tôi đang quỳ gối
Với một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp
Chúng ta chỉ mới gặp, nhưng nếu em đồng ý
Chúng mình sẽ làm lễ cưới ngay trên bờ biển

Điều đó có thể xảy ra chứ, nuôi ba đứa con
Và an hưởng tuổi già trong hạnh phúc
Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồi
Bởi vì em còn chẳng biết tên tôi

Nhưng chúng ta không thể
Chúng ta không thể nói
Về tương lai, không
Nụ hôn đầu tiên, vẻ đẹp của thế giới mà chúng ta đều biết

Nên tôi sẽ nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, nếu như...
Chúng ta đều nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

Không biết ngày mai sẽ mang lại những gì
Nhưng tôi vẫn hy vọng
Rằng em là một nửa của tôi
Oh và nếu như tôi có em, và em có tôi

Em yêu ơi, tại sao mình không yêu nhau được chứ
Nếu như x3

Nhưng chúng ta không thể
Chúng ta không thể nói
Về tương lai, không
Nụ hôn đầu tiên, vẻ đẹp của thế giới mà chúng ta đều biết
Nên tôi sẽ nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, nếu như...

Chúng ta đều nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

Nhưng chúng ta không thể
Chúng ta không thể nói
Về tương lai, không
Nụ hôn đầu tiên, vẻ đẹp của thế giới mà chúng ta đều biết
Nên tôi sẽ nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, nếu như...

Chúng ta đều nói duuuduuu duuuduuu duuudu duuudu
Em yêu à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

 
×
Top Bottom