[Lyrics] We'll Be One (Olympic 2000 song) - Various Artists

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532NIKKI WEBSTER
We'll Be One
Written by Phil Turcio & Kylieann Hewitt

Verse 1
I am a child who has a dream.
A dream to be strong;
to stand for where I'm from.

Now I can see all the world around me,
holding me close
in this world where we belong,
and I know in my heart we'll be flying
for I believe the day has come

Chorus:
when we'll all raise our hands together
and hope that this day brings peace to all.
We can walk side by side forever
to follow our dreams
and hope that this means
We'll be one

Verse 2
I will remember forever
this day we say goodbye
to the heroes by our side,
and as the flame burns so brightly around us
shining a light
as it journeys on tonight.

So let's all raise our hands together
and hope that this day brings peace to all.
We can walk side by side forever
to follow our dreams
and hope that this means
We'll be one.

I can't believe the end has come
with friendships just begun,
where nations joined to be a better world;
so let's reach up to the stars
together we'll give hope and joy
to all the world.

Chorus:
So let's all raise our hands together,
So let's all raise our hands together,
and hope that this day brings peace to all.
We can walk side by side forever
to follow our dreams
and hope that this means
We'll be one;
and hope that this means
We'll be one.
NIKKI WEBSTER
We'll Be One
Written by Phil Turcio & Kylieann Hewitt

Verse 1
I am a child who has a dream.
A dream to be strong;
to stand for where I'm from.

Tôi, một đứa trẻ, đã từng mơ ước
Mai lớn lên, có sức mạnh dâng tràn
đặng xứng đáng đại diện dân tộc mình thi đấu

Now I can see all the world around me,
holding me close
in this world where we belong,
and I know in my heart we'll be flying
for I believe the day has come

Giờ nơi đây, cả thế giới bao bọc ta
ấp ôm gần gũi
Đây Đất Mẹ, nơi ta sinh trưởng
Ta hiểu ra trọn trái tim người đang cất cánh
bởi ngày đợi mong đã đến từ hôm nay

Chorus:
when we'll all raise our hands together
and hope that this day brings peace to all.
We can walk side by side forever
to follow our dreams
and hope that this means
We'll be one

Giây phút này đây, tay trong tay chúng ta cùng tự hứa
ước vọng hôm nay mang hòa bình đến đặng muôn loài
Cùng chung bước, ta kề bên nhau mãi
Cùng đầu tranh, vươn đến ước mơ ta
và ước sao điều này cũng có nghĩa là
Cả thế giới sẽ cùng hòa làm một

Verse 2
I will remember forever
this day we say goodbye
to the heroes by our side,
and as the flame burns so brightly around us
shining a light
as it journeys on tonight.

Ngày hôm nay, nhớ mãi phút giây này
chúng ta chia tay (hẹn ngày gặp lại)
các anh hùng của anh em thế giới
Ngọn lửa lòng bùng cháy quanh ta
khơi nguồn sáng, điểm cuộc hành trình xuất phát

So let's all raise our hands together
and hope that this day brings peace to all.
We can walk side by side forever
to follow our dreams
and hope that this means
We'll be one.

Giây phút này đây, tay trong tay chúng ta cùng tự hứa
ước vọng hôm nay mang hòa bình đến đặng muôn loài
Cùng chung bước, ta kề bên nhau mãi
Cùng đầu tranh, vươn đến ước mơ ta
và ước sao điều này cũng có nghĩa là
Cả thế giới sẽ cùng hòa làm một

I can't believe the end has come
with friendships just begun,
where nations joined to be a better world;
so let's reach up to the stars
together we'll give hope and joy
to all the world.

Chẳng thế tin giờ chia tay...đã tới
khi tình hữu nghị vừa mới kết trao
nơi các quốc gia kề vai sát cánh
cùng chung tay dựng xây một thế giới đẹp hơn
nào cùng nhau, ta vươn tới trăng sao
Mang đến thế giới niềm vui và hy vọng

Chorus:
So let's all raise our hands together,
So let's all raise our hands together,
and hope that this day brings peace to all.
We can walk side by side forever
to follow our dreams
and hope that this means
We'll be one;
and hope that this means
We'll be one.

Nào, hãy giương cao tay chúng ta cùng tự hứa
Nào, hãy giương cao tay chúng ta cùng tự hứa
ước vọng hôm nay mang hòa bình đến đặng muôn loài
Cùng chung bước, ta kề bên nhau mãi
Cùng đầu tranh, vươn đến ước mơ ta
và ước sao điều này cũng có nghĩa là
Cả thế giới sẽ cùng hòa làm một
và ước sao điều này cũng có nghĩa là
Cả thế giới sẽ cùng hòa làm một
 
×
Top