[Lyrics] We R One - Same Difference

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
I’ve followed my dreams as long as I remember.
No matter the pain, no matter the rain-fall.
hoo-ooo-ooh

The road has been so long. So uncertain.
Looking back at what we’ve done,
Chasing devils on the run,
It’s a kind of emotion, second to none.

Reaching for the sun.

This is love! This is life!
This is good! This is great!
This is all that we’ve believed in!

All this time, all the tears,
All the prayers, all these years,
We’ve waited on this feeling…


Together! Together! We’re coming undone.
Together! Together! Baby, We R One!

Ooo-oh-oooh

Life can be so hard, when you feel lonely. yeh!
Hiding the ache, you don’t want to break-down.
No, no. No, noo-oh-oooh.

You can change it all, if you believe it.

Yeh, yeh-yeh.

Looking back at what we’ve done,
We’re reaching for the sun.

This is love! This is life!
This is good! This is great!
This is all that we’ve believed in!

All this time, all the tears,

All the prayers, all these years,
We’ve waited on this feeling…

Together! Together! We’re coming undone.
Together! Together! It’s only begun.
Together! Together! Baby, We R 1!

Hold me now and never let me go.
Hold me now and let the whole world know.
We R One


Got to let this feeling grow,
Got to let this feeling grow.

Looking back at what we’ve done,
Chasing devils on the run,
It’s a kind of emotion, second to none,
It’s a kind of emotion,
Reaching for the sun.
ohhh - oooh - yeh yeh yeh. ooohooohh woohooo.


This is love! This is life!
This is good! This is great!
This is all that we’ve believed in!

All this time, all the tears,
All the prayers, all these years,
We’ve waited on this feeling…

Together! Together! We’re coming undone.

Together! Together! We’ve only begun.
Together! Together! Baby, We R One!

ohhh - oooh - Baby, We R One.
Tôi theo đuổi những giấc mơ chừng nào mình còn nhớ
Mặc kệ đau khổ, chẳng màng mưa tuôn
hoo ooo ooh

Con đường đã quá dài rồi, thật không vững chắc

Nhìn lại phía sau những điều ta đã làm
Đuổi theo những tội ác trong hành trình
Đó là loại cảm xúc, không có lần hai
Với tới mặt trời

Đây là tình yêu! Đây là cuộc sống!
Điều này thật tuyệt! Thật quá vĩ đại
Đây chính là điều chúng ta hằng tin tưởng


Trong lúc này, những giọt lệ này
Mọi lời cầu khẩn, những năm này
Chúng ta hằng chờ đợi cảm xúc này

Cùng nhau! Cùng với nhau! Chúng ta sẽ gỡ bỏ
Cùng nhau! Cùng với nhau! Này bạn ơi, chúng ta là một

Ooo-oh-oooh

Cuộc sống có thể sẽ khó khăn, khi chúng ta cảm thấy cô đơn, yeh!

Che giấu nỗi đau, bạn không muốn ngã quỵ

Bạn có thể thay đổi tất cả, nếu bạn tin vào điều đó
Yeh, yeh, yeh

Hãy nhìn lại xem ta đã làm gì
Chúng ta trên đường tìm kiếm một vâng dương

Đây là tình yêu! Đây là cuộc sống!
Đây là điều tốt đẹp! Là điều vĩ đại!

Đây là tất cả mọi điều mà ta hằng tin tưởng!

Trong lúc này, những giọt lệ này
Mọi lời cầu khẩn, những năm này
Chúng ta hằng chờ đợi cảm xúc này

Cùng nhau! Cùng với nhau! Chúng ta sẽ gỡ bỏ
Cùng nhau! Cùng với nhau! Chỉ mới bắt đầu thôi
Cùng nhau! Cùng với nhau, này bạn ơi, chúng ta là một


Hãy nắm lấy tôi và đừng bao giờ để tôi ra đi
Hãy ôm lấy tôi và để toàn thế giới này biết
Chúng ta là một

Hãy để cảm xúc dâng trào,
Hãy để cảm xúc dâng trào

Hãy nhìn lại xem ta đã làm gì
Chạy theo tội ác trên cuộc hành trình
Đó là thứ cảm xúc, không có lần hai

Đó là thứ cảm xúc
Với tới mặt trời
ohhh - oooh - yeh yeh yeh. ooohooohh woohooo.

... 

×
Quay lại
Top