[Lyrics] We are one - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








Two very different people,
too scared to get along,
Till two hearts beat together,
underneath one sun,

One very special moment,
can turn a destiny,
And what some would say,
could never change,
has changed for you and me,

Cause it's all,
It's all in the way,
you look through your eyes,
and when all is said and done,
All of the fear and all
of the lies are,
not hard to overcome,
It's all in the way you look at it,
that makes you strong,
We were two, (we were two)
now we are one,

We are two very different people,
so much to overcome,
So why care for one another,
when there's so much to be done,

Cause sometimes it's necessary,
just look how far we've come,
You could say my friend that,
it's the end,
or a new tale has begun,

Cause it's all,
It's all in the way,
you look through your eyes,
and when all is said and done,
All of the fear
and all of the lies are, (the lies)
not hard to overcome, (no no)
It's all in the way you look at it,
that makes you strong,
We were two, (we were two)
now we are one,

One moment in time,
is all the time we need,
Just to make a difference,
to make it better for you and for me,
If you just believe,

oh yeah..........
Just open your eyes,

Cause it's all in the way you,
look through your eyes,(your eyes)
and when all is said
and done (oh yeah)
All of the fear and all
of the lies are,
not hard to overcome,
It's all in the way you look at it,
that makes you strong,
We were two, (we were two)
now we are one,

oh yeah, oh yeah,
We were two,
now we are one......
Hai người rất khác biệt nhau, quá e sợ để có thể đến với nhau
Cho đến khi hai trái tim hoà cùng nhịp đập, cùng chung dưới một mặt trời

Một giây phút rất đặc biệt có thể thay đổi cả định mệnh
Và cái mà một số người cho rằng không bao giờ thay đổi, đã thay đổi, đối với em và anh

Vì nó là tất cả
Tất cả theo cách mà em nhìn qua đôi mắt em, và khi tất cả đã được nói và thực hiện
Tất cả những nỗi sợ hãi và tất cả những lời nói dối không quá khó để vượt qua
Tất cả theo cách mà em nhìn, làm cho em trở nên mạnh mẽ
Chúng ta đã từng là hai, bây giờ chúng ta là một

Chúng ta là hai người rất khác nhau, quá nhiều thứ phải vượt qua
Vậy thì sao phải lo thêm một thứ khác khi mà đã có quá nhiều thứ phải lo rồi

Vì đôi lúc cần, chỉ nhìn xem chúng ta đã đi xa như thế nào
Bạn có thể nói đó là sự kết thúc hay là một câu chuyện mới đã bất đầu

Vì nó là tất cả
Tất cả theo cách mà em nhìn qua đôi mắt em, và khi tất cả đã được nói và thực hiện
Tất cả những nỗi sợ hãi và tất cả những lời nói dối không quá khó để vượt qua
Tất cả theo cách mà em nhìn, làm cho em trở nên mạnh mẽ
Chúng ta đã từng là hai, bây giờ chúng ta là một

Một giây phút đúng lúc là tất cả thời gian mà chúng ta cần
Chỉ cần tạo một sự khác biệt để mọi thứ tốt đẹp hơn đối với em và anh
Nếu em chỉ cần tin

Ồ vâng...
Chỉ cần mở rộng tầm mắt

Vì nó là tất cả
Tất cả theo cách mà em nhìn qua đôi mắt em, và khi tất cả đã được nói và thực hiện
Tất cả những nỗi sợ hãi và tất cả những lời nói dối không quá khó để vượt qua
Tất cả theo cách mà em nhìn, làm cho em trở nên mạnh mẽ
Chúng ta đã từng là hai, bây giờ chúng ta là một

Ồ vâng,
Chúng ta đã là hai
Giờ chúng ta là một...

 

×
Quay lại
Top