[Lyrics] We All Look The Same - Olivia Thai

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️just the other day
or should i say
every other day
someone asks me
"hey. what's your ethnicity?"

and i say...

why does it matter?

we all look the same...
why does it matter?
it's not like we'll change
why does it matter?
we all look the same

i speak english
or should i say
i speak fluently

but someone still asks me
"hey, what's your ethnicity?"

why does it matter?
we all look the same
why does it matter?
it's not like we'll change
why does it matter?
we all look the same


du du du du du
du du du du du du du
du du du du du
du du du du du du du
du du du du du
du du du... du du du...

i just want change
why does it matter?

if i'm japanese,
why does it matter?
if i'm chinese,
why does it matter?

if i'm korean, vietnamese, khmer, filipino..
or antarctican... -can.. -tino?
why does it matter?
we all look the same.


why does it matter
we all look the same
why does it matter
it's not like we'll change
why does it matter
we all look the same

WE ALL LOOK THE SAME!!!
Giống như những ngày khác

Hay tôi nên nói
Là giống như mọi ngày
Một vài người hỏi tôi
"Hey, cậu người nước nào vậy?"

Và tôi trả lời

Tại sao nó lại quan trọng nhỉ?
Chúng ta giống nhau mà...
Tại sao nó lại quan trọng nhỉ?

Nó cũng chẳng khiến chúng ta thay đổi
Tại sao nó lại quan trọng nhỉ?
Chúng ta đều như nhau

Tôi nói tiếng Anh
Hay tôi nên nói
Tôi nói tiếng Anh khá lưu loát
Nhưng một vài người cứ hỏi tôi
"Hey, cậu người nước nào vậy?"


ĐK

du du du du du
du du du du du du du
du du du du du
du du du du du du du
du du du du du
du du du... du du du...


Tôi chỉ muốn thay đổi
Nó quan trọng thế sao?
Nếu tôi là người Nhật
Thì sao chứ?
Nếu tôi là người Hoa
Thì sao chứ?

Nếu tôi là người Hàn Quốc, Việt Nam, Khmer, Phi-líp-pin
hay người châu Nam Cực....

Thì sao chứ?
Chúng ta đều như nhau mà

ĐK

CHÚNG TA ĐỀU NHƯ NHAU!!!

 
×
Quay lại
Top