[Lyrics] Warmonger - Keep Of Kalessin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
WARMONGER

Gather your leaders, this will be the last
The end of it all for all of us
If we do not stand together
We will be a memory of the past

The sands of time tells me the end is near
Our only hope to live is brutal warfare

Come join me
Raise your swords in rage
March with me
And fight this battle engaged

The path ahead lies clear
I can sense the horror, but do not fear
You will look back on the day of the attack
Prepare for glory, prepare for war

"I give you the opportunity of two choices,
Wait for damnation
Or be the damnation yourselves
Attack and provoke attacks,
Carve out your life's calling
In the world as a matriarch
And never surrender!"

Open fire, hold the line and charge forward!
Spears and flesh collide, the ground red of blood,
From my sword, my triumph
KẺ HIẾU CHIẾN

Hãy tập hợp tướng lĩnh của các người lại, vì đây sẽ là trận chiến cuối cùng
Khi mọi thứ kết thúc là cho tất cả chúng ta
Nếu như ta không kề vai sát cánh
Thì ta sẽ là một phần trong ký ức của ngày hôm qua

Dòng cát thời gian nói với tôi rằng đoạn kết đã đến rất gần
Hy vọng sống sót duy nhất của chúng ta đang nằm trên chiến trường đỏ máu

Hãy gia nhập cùng với tôi
Hãy giơ cao thanh đao trong cơn thịnh nộ
Hãy hành quân cùng với tôi
Và chiến đấu trên chiến trường đang giao tranh ác liệt

Con đường phía trước đang trải dài rộng lối
Tôi có thể cảm nhận được những đều khủng khiếp sắp xảy ra, nhưng đừng sợ
Nếu không bạn sẽ chùn bước trong ngày cuộc tấn công bắt đầu
Hãy sẵn sàng cho Vinh Quang, hãy sẵn sàng cho Chiến Tranh!

"Ta cho ngươi một cơ hội với hai lần lựa chọn,
Chờ đợi một kiếp đoạ đày
Hay bản thân ngươi sẽ trở thành một kiếp đoạ đày
Tấn công và kích động tấn công,
Hãy khoét ra khỏi tiếng gọi của cuộc đời
Trong thế giới như một bà chúa độc tài
Và không bao giờ đầu hàng!"

Khai hỏa, giữ vững biên giới và tiến công!
Mũi thương xuyên qua thịt, mặt đất nhượm đỏ màu của máu
Từ thanh kiếm của ta, từ khúc ca khải hoàn

 
×
Top Bottom