[Lyrics] Want - Natalie Imbruglia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532All that you want
I hope you get all that you want
I hope you get all that you want

So I suppose you got what you want
Take a good look at what you give up
Because I'm telling you
A heart can't be unbroken oh, oh, oh, oh

And can you remember how I kiss you
Recall the sweet taste in you mouth
Cause baby the memory is all you get now
And I'm moving, movin, moving on

All that you want
I hope you get all that you want
I hope you get all that you want
Cause I do
I hope you get all that you want
I hope you get all that you want
Cause I do

Does every morning make you happy
And tell me do you laugh yourself to sleep
I hope you find it easy to forget me oh, oh, oh, oh

I hope you don't feel anything when you see me
I wonder if you're out there having fun
I hope you get all that you really wanted
Cos I'm moving, movin, moving on

Don't you see the light has changed
And nothing looks the same
Just shadows on the ground
And if you listen carefully you'll hear

All that you want
I hope you get all that you want
I hope you get all that you want
Cause I do
I hope you get all that you want
I hope you get all that you want
Cause I do
Mọi thứ anh muốn
Em hy vọng anh có mọi thứ anh muốn
Em hy vọng anh có mọi thứ anh muốn

Vậy em đoán là anh đã có thứ mình mong muốn rồi
Nhìn cho kỹ vào những gì anh đã từ bỏ
Vì em đang nói với anh
Một trái tim chẳng thể tan nát

Và anh có thể nhớ em đã hôn anh thế nào không?
Hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào từ miệng anh
Vì cưng à, kí ức là tất cả những gì anh có lúc này
Và em đang ra đi, ra đi, ra đi

Mọi thứ anh muốn
Em hy vọng anh có mọi thứ anh muốn
Em hy vọng anh có mọi thứ anh muốn
Vì em thực sự
Em hy vọng anh có mọi thứ anh muốn
Em hy vọng anh có mọi thứ anh muốn
Vì em thực sự hy vọng

Mỗi buổi bình minh có khiến anh hạnh phúc không?
Và nói em nghe anh có cười thầm để chìm vào giấc ngủ không?
Em hy vọng anh sẽ hiểu được quên em thật dễ dàng

Em hy vọng anh không cảm thấy gì khi nhìn em
Em tự hỏi nếu anh ở ngoài đó vui đùa
Em hy vọng anh có được mọi thứ mình hằng mong ước
Và em đang ra đi, ra đi, ra đi

Anh không thấy ánh sáng đã thay đổi sao?
Và chẳng có gì giống nhau cả
Bóng tối chiếu xuống mặt đất
Và nếu như anh nghe kỹ
 
×
Top Bottom