[Lyrics] Walking On The Sun - Smash Mouth

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532It ain't no joke
I'd like to buy the world a toke
And teach the world to sing in perfect harmony
And teach the world to snuff the fires and the liars
Hey I know it's just a song but it's spice for the recipe
This is a love attack
I know it went out but it's back
It's just like any fad retracts before impact
And just like fashion it's a passion for the with it and hip
If ya got the goods, they'll come and buy it just to stay in the clique

So don't delay, act now, supplies are running out
Allow, if you're still alive, six to eight years to arrive
And if you follow, there may be a tomorrow
But if the offer is shun you might as well be walkin' on the sun

Twenty-five years ago, they spoke out and they broke out
Of depression and opression and together they toked
And they folked out with guitars around a bon fire
Just singin' and clappin', man what the hell happened
Some were spell-bound, some were hell-bound
Some they fell down and some got back up
And fought against the melt-down
And their kids were hippie chicks, and hypocrites
Because fashion is smashin' the true meaning of it

So don't delay, act now, supplies are running out
Allow, if you're still alive, six to eight years to arrive
And if you follow, there may be a tomorrow
But if the offer is shun you might as well be walkin' on the sun

It ain't no joke when Mama's handkerchief is soaked
With her tears because her baby's life has been revoked
The bond is broke up so choke up and focus on the close up
Mr. Wizard can't perform no God-like hocus pocus
So don't sit back, kick back, and watch the world get bushwhacked
News at ten o'clock your neighborhood is under attack
Put away the cra.ck before the cra.ck puts you away
You need to be there when your babies are old enough to relate

So don't delay, act now, supplies are running out
Allow, if you're still alive, six to eight years to arrive
And if you follow, there may be a tomorrow
But if the offer is shun you might as well be walkin' on the sun
Might as well be walkin' on the sun
Might as well be walkin' on the sun
You might as well be walkin' on the sun
Might as well be walkin' on the sun
Chẳng phải nói đùa đâu
Tôi muốn mua thuốc phiện cho cả thế giới này
Và dạy thế giới ca vang trong sự hoà thuận hoàn hảo
Và dạy thế giới dẹp bỏ vũ khí và dối trá
Tôi biết, chỉ là một bài hát thôi nhưng nó là hương vị cho cuộc đời đó
Đây là một căn bệnh tình yêu
Tôi biết nó đã lùi xa nhưng giờ đã quay trở lại
Giống như bất kỳ sự rút lui tạm thời nào đó trước khi tấn công lại
Và giống như thời trang, đó là sự ham thích trào lưu lập dị
Nếu bạn có hàng, họ sẽ đến mua, chỉ cần gia nhập bè lũ là xong

Vì thế đừng chần chờ, hành động đi, nguồn cung cấp đang cạn kiệt rồi
Cho phép, nếu như bạn còn sống, sáu tới tám năm là đến lúc thôi
Và nếu bạn theo, có lẽ sẽ có ngày mai
Nhưng nếu lời đề nghị là tránh xa, thì bạn chết chắc cú

Hai mươi lăm năm trước, họ tuyên bố phát hiện và chúng bùng nổ
Sự chán chường và đàn áp và thế là chúng cùng nhau hút thuốc phiên
Và chúng tụ tập với đàn ghi ta quanh lửa trại
Chỉ để hát và vỗ tay, trời, chuyện gì đã xảy ra thế này
Một số bị mê lú, một số thì bị suy đồi
Một số gục ngã và một số gượng dậy được
Và chiến đấu lại với sự suy tàn
Và con cái họ là những đứa lập dị và những kẻ đạo đức giả
Vì thời trang đang phá tan ý nghĩa thật sự của nó

Vì thế đừng chần chờ, hành động đi, nguồn cung cấp đang cạn kiệt rồi
Cho phép, nếu như bạn còn sống, sáu tới tám năm là đến lúc thôi
Và nếu bạn theo, có lẽ sẽ có ngày mai
Nhưng nếu lời đề nghị là tránh xa, thì bạn chết chắc cú

Chẳng phải đùa đâu khi chiếc khăn tay của má ướt đẫm nước mắt vì cuộc sống của con bà đã bị tuyên tử
Phòng tuyến đã tan vỡ, vì thế hãy yên lặng và tập trung sát vào
Mấy kẻ thầy bà chẳng thể nào làm trò ma quỷ như thánh thần được đâu
Vì thế đừng thu lu đó, phản kháng lại đi và nhìn thế giới thị tuầy huầy ra
Bản tin lúc 10 giờ, hàng xóm của bạn đang bị tấn công kìa
Dẹp cái mớ thuốc phiện đi trước khi nó cho bạn đi toong
Bạn cần phải hiện diện khi những đứa con của bạn đủ lớn để kể lại

Vì thế đừng chần chờ, hành động đi, nguồn cung cấp đang cạn kiệt rồi
Cho phép, nếu như bạn còn sống, sáu tới tám năm là đến lúc thôi
Và nếu bạn theo, có lẽ sẽ có ngày mai
Nhưng nếu lời đề nghị là tránh xa, thì bạn chết chắc cú
Chết chắc cú [x2]
Bạn chết chắc!
Chết chắc cú

 
×
Quay lại
Top