[Lyrics] Walking In My Shoes (ft. Matthew ''Mdot'' Finley) (Camp Rock 2 OST) - Meaghan Jette Marti

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Oh oh oh

You can play a song
Or send your groove
You can break it down (can break it down)

You can play a song
When you see me move
We can turn around

Turn around

Oh oh
I know you
Checkin' on me
She be checkin' on you
Oh
Gimme the green light
I'm ready to go

Here at the start line
I'm ready to roll
I gotta take you
I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes
I stop at the red line
I'm on a roll
Turn up the music

I'm out of control
I gotta take you
I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes

Light come on (Yeah)
I can feel the heat
Then I'll hit the floor (Hit the floor) (Ooo)


When the curtain's up
I fly off my feat
Feel me one more (One more)

Oh oh
I know you
Checkin' on me
She be checkin' on you
Oh

Gimme the green light
I'm ready to go
Here at the start line
I'm ready to roll
I gotta take you
I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes
I stop at the red line

I'm on a roll
Turn up the music
I'm out of control
I gotta take you
I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes

(Eh) Walkin' in my shoes


(Hey) Gimme the (Hey) green light
(Oh) I'm ready to go (Oh)
(Hey) No one's (Hey) gonna lose
Walkin' in my shoes

Gimme the green light
I'm ready to go
Here at the start line
Im ready to roll

I gotta take you
I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes
I stop at the red line
I'm on a roll
Turn up the music
I'm out of control
I gotta take you

I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes

Gimme the green light
I'm ready to go
Here at the start line
I'm ready to roll
I gotta take you

I gotta shake you
No ones gotta lose
Walkin' in my shoes
I stop at the red line
I'm on a roll
Turn up the music
I'm out of control
I gotta take you
I gotta shake you

No ones gotta lose
Walkin' in my shoes
Walkin' in my shoes
Hey
Oh oh oh

Bạn có thể chơi một khúc nhạc
Hay làm những gì bạn hay làm

Bạn có thể nổi loạn lên (nổi loạn lên)

Bạn có thể chơi một khúc nhạc
Khi bạn xem tôi nhảy
Ta có thể quay ngược lại
Quay ngược lại

Oh oh
Tôi biết bạn

Đang dõi theo tôi
Cô ấy sẽ theo dõi bạn
Oh
Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá
Tôi sẵn sàng đi rồi
Ngay ở vạch xuất phát đây
Tôi sẵn sàng náo loạn
Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay

Không ai phải thua cuộc
Hãy thử là tôi xem
Tôi dừng lại ở vạch đỏ loé
Tôi đang nổi hứng
Hãy bật nhạc to lên
Tôi mất kiểm soát rồi
Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải mất gì

Hãy thử là tôi xem

Ánh đèn sáng lên
Tôi cảm thấy được hơi nóng
Rồi tôi sẽ làm sàn nhảy này sôi động

Khi màn đã kéo lên
Chân tôi như không chạm đất
Cảm nhận được mình thêm một lần nữa


Oh oh
Tôi biết bạn
Đang dõi theo tôi
Cô ấy sẽ theo dõi bạn
Oh
Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá
Tôi sẵn sàng đi rồi
Ngay ở vạch xuất phát đây
Tôi sẵn sàng náo loạn

Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải thua cuộc
Hãy thử là tôi xem
Tôi dừng lại ở vạch đỏ loé
Tôi đang nổi hứng
Hãy bật nhạc to lên
Tôi mất kiểm soát rồi
Tôi phải kiểm soát bạn,

Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải mất gì
Hãy thử là tôi xem

Hãy thử là tôi xem

Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá
Tôi sẵn sàng đi rồi
Không ai sẽ thua cuộc
Hãy thử là tôi xem


Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá
Tôi sẵn sàng đi rồi
Ngay ở vạch xuất phát đây
Tôi sẵn sàng náo loạn
Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải thua cuộc
Hãy thử là tôi xem

Tôi dừng lại ở vạch màu đỏ loé
Tôi đang nổi hứng
Hãy bật nhạc to lên
Tôi mất kiểm soát rồi
Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải mất gì
Hãy thử là tôi xem


Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá
Tôi sẵn sàng đi rồi
Ngay ở vạch xuất phát đây
Tôi sẵn sàng náo loạn
Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải mất gì
Hãy thử là tôi xem
Tôi dừng lại ở vạch màu đỏ loé

Tôi đang nổi hứng
Hãy bật nhạc to lên
Tôi mất kiểm soát rồi
Tôi phải kiểm soát bạn,
Phải khiến bạn lung lay
Không ai phải thua cuộc
Hãy thử là tôi xem
Hãy thử là tôi xem
Hey


]
 
×
Quay lại
Top