[Lyrics] Vermilion (Pt. 2) - Slipknot

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

She seemed dressed in all of me, stretched across my shame.
All the torment and the pain
Leaked through and covered me
I'd do anything to have her to myself
Just to have her for myself
Now I don't know what to do, I don't know what to do when she makes me sad

She is everything to me
The unrequited dream
A song that no one sings
The unattainable, She's a myth that I have to believe in
All I need to make it real is one more reason
I don't know what to do, I don't know what to do when she makes me sad.

But I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me

A catch in my throat choke
Torn into pieces
I won't, no!
I don't wanna be this...

But I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me

She isn't real
I can't make her real
She isn't real
I can't make her real
Hình bóng nàng ngập tràn tâm tưởng, trải dài trong niềm ô nhục
Những dằn vặt, đau khổ
Len lỏi vào lòng và bao trùm lấy ta
Ta sẽ làm tất cả để có được nàng
Chiếm lấy nàng cho riêng ta
Giờ ta không biết phải làm gì, ta không biết phải làm gì
Khi nàng khiến ta buồn

Nàng là tất cả đối với ta
Giấc mơ không lời đáp
Một bài ca không ai hát
Không thể chạm tới, nàng là câu chuyện thần thoại ta phải tin vào
Tất cả những gì ta cần biến thành sự thật là thêm một lý do nữa
Ta không biết phải làm gì, ta không biết phải làm gì
Khi nàng khiến ta buồn

Nhưng ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta

Cổ họng ta nghẹn lại
Xé toạc thành muôn mảnh
Ta sẽ không, không đâu!
Ta không muốn trở thành con người đó...

Nhưng ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta
Ta sẽ không để điều đó lớn lên trong ta

Nàng không hiện hữu
Ta không thể đem nàng tới thế giới thực
Nàng không hiện hữu
Ta không thể đem nàng tới thế giới thực 

×
Quay lại
Top