[Lyrics] Unusual You - Britney Spears

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








Nothing about you is typical
Nothing about you is predictable
You’ve got me all twisted and confused
(It’s all new)
Up til now, I thought I knew love
Nothing to loose and its damaged cause
Patterns will fall as quick as I do, but now

Bridges are burning
Baby I’m learning, a new way of thinking now
Love I can see, nothing will be, just like it was
Is that because?

Baby you’re so unusual
Didn’t anyone tell you, you’re supposed to, break my heart?
I expect you do, so why haven’t you?
Maybe you’re not even human cause
Only an angel can be so unusual
Sweet surprise, I could get used to
Unusual You

Been so many things when i was someone else
Boxer in the ring trying to defend myself
In the private eye to see what's going on
(That's long gone)
When I'm with you, i can just be myself
You're always where you said you will be
Shocking cause i never knew love like this could exist

Tables are turning
My heart is soaring, You'll never let me down
Answer my call, here after all
Never met anyone like you

Baby you’re so unusual
Didn’t anyone tell you, you’re supposed to, break my heart?
I expect you do, so why haven’t you?
Maybe you’re not even human cause
Only an angel can be so unusual
Sweet surprise, I could get used to
Unusual You

Can't believe that I almost didn't try
When you call my name
Now everything has changed

Baby you’re so unusual
Didn’t anyone tell you, you’re supposed to, break my heart?
I expect you do, so why haven’t you?
Maybe you’re not even human cause
Only an angel can be so unusual
Sweet surprise, I could get used to
Unusual You
Chẳng có gì nơi anh là theo kiểu mẫu
Chẳng có gì nơi anh là có thể đoán biết
Anh làm em điên cuồng và mụ mị
(Tất cả đều mới mẻ)
Cho tới bây giờ, em cứ nghĩ mình biết về tình yêu
Chẳng có gì mất và điều đó tổn thương vì
Những kiểu mẫu sẽ sụp đổ ngay theo em, nhưng giờ đây

Mọi đường thoát đã mất hết
Anh ơi, giờ em đang học cách suy nghĩ mới
Em có thể tình yêu không là gì khác, chỉ là chính nó
Có phải thế bởi vì…

Anh ơi, anh thật khác thường
Bộ không ai nói với anh rằng đáng lẽ anh làm tan vỡ trái tim em?
Em trông chờ nhưng sao anh không chịu?
Có lẽ anh chẳng phải là người nữa vì
Chỉ có thiên thần mới có thể khác thường
Sự ngạc nhiên ngọt ngào, em có thể quen với
Con người khác thường của anh

Đã qua nhiều thứ khi em là một người khác
Võ sĩ giữa sàn đấu khi em bảo vệ bản thân mình
Trong cái nhìn cá nhân, ngắm điều gì đang xảy ra
(Điều đó đã qua lâu rồi)
Khi em ở cùng anh, em có thể là chính bản thân mình
Anh luôn ở nơi anh đã nói
Sốc vì em không bao giờ biết tình yêu như thế này có thể tồn tại

Thế cờ đang thay đổi
Trái tim em đang bay bổng, anh sẽ chẳng bao giờ làm em thất vọng
Sau tất cả, hãy trả lời tiếng lòng em
Chưa bao giờ gặp người nào như anh

[Điệp khúc]

Không thể tin rằng em hầu như chẳng cố gắng
Khi anh gọi tên em
Giờ thì mọi thứ đã thay đổi

[Điệp khúc]

 
×
Quay lại
Top