[Lyrics] Under The Paper Moon - All Time Low

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Baby, don't yell,
You're tearing a hole right through the walls of everything we used to know,
I'm building a place, something amazing,
Just for the sake of saving us,
From under the sun,
Two plastic hearts with nowhere to run,
We're rolling the dice on whatever's left,
'Cause God only knows that we could use the rest...

Me and you, living under a paper moon,
Cause real life just isn't right; lets fabricate
Me and you, living under a paper moon,
This real life just isn't right let's get away let's fabricate.

Baby, don't fret,
At least we're alive with just enough breath
To truly despise the hills in the carpet,
Knots in the ties that bind us so tightly to our waking lives,
I'll build up a house, I'll build up an army
Of cellophane soliders cheap origami,
To take back a piece or whatever's left
Of that little box that beats in your chest

Me and you, living under a paper moon,
Cause real life just isn't right; lets fabricate
Me and you, living under a paper moon,
This real life just isn't right let's get away let's fabricate.

I'm building a place,
Something amazing just for the sake of saving us,
And whatever's left of that little box that beats in your chest

Me and you, living under a paper moon,
Cause real life just isn't right; lets fabricate
Me and you, living under a paper moon,
This real life just isn't right let's get away
This real life, just isn't right, let's fabricate
Em à, đừng la hét
Em đang tạo ra một hố rỗng trên những bức tường của mọi thứ ta từng biết
Anh đang dựng lên một nơi, thứ gì đó tuyệt vời
Chỉ vì mục đích cứu vớt chúng ta
Dưới ánh mặt trời
Hai trái tim nhựa không có nơi nào để đi
Ta đang đánh cược vào bất cứ thứ gì còn sót lại
Vì chỉ Chúa mới biết ta có thể sử dụng phần còn lại đó

Em và anh, đang sống trong thế giới giả tạo
Vì đời thực chẳng còn đúng nữa, nên hãy tự tạo ra nó
Em và anh, đang sống trong thế giới giả tạo
Đời thực chẳng còn đúng nữa, nên hãy thoát khỏi nó và tự tạo ra thế giới riêng

Em à, đừng lo,
Ít ra thì ta vẫn sống với hơi thở ít ỏi vừa đủ
Để thực sự coi thường những cánh đồi trên thảm cỏ xanh
Những mối quan hệ ràng buộc ta với cuộc sống thực
Anh sẽ xây nhà, sẽ dựng lên đội quân
Của những binh lính được gấp bằng giấy
Để lấy lại một mảnh hoặc những gì còn lại
Của cái hộp nhỏ mà đập trong lồng ngực của em

Em và anh, đang sống trong thế giới giả tạo
Vì đời thực chẳng còn đúng nữa, nên hãy tự tạo ra nó
Em và anh, đang sống trong thế giới giả tạo
Đời thực chẳng còn đúng nữa, nên hãy thoát khỏi nó và tự tạo ra thế giới riêng

Anh đang dựng lên một nơi
Một nơi thật tuyệt vời chỉ vì mục đích cứu vớt ta
Và bất kì thứ gì còn lại của cái hộp nhỏ mà đập trong lồng ngực của em

Em và anh, đang sống trong thế giới giả tạo
Vì đời thực chẳng còn đúng nữa, nên hãy tự tạo ra nó
Em và anh, đang sống trong thế giới giả tạo
Đời thực chẳng còn đúng nữa, nên hãy thoát khỏi nó
Đời thực chẳng còn đúng nữa, hãy tự tạo ra nó

 
×
Quay lại
Top