[Lyrics] Under The Bridge - All Saints

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sometimes I feel
Like I dont have a partner
Sometimes I feel
Like my only friend
Is the city I live in
The city of cities
Lonely as I am
Together we cry we cry we cry

I dont ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way

I dont ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way aw-oh-oh

I drive on her streetscause hes my companion
I walk through his fields cause he knows who I am
He sees my good deeds
I dont ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way

I dont ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the wayaw-oh-oh

1 time, 2 time, 3 time, 4 time,

Its hard to believe
That theres nobody out there
Its hard to believe
That Im all alone
At least I have her love
The city he loves me
Lonely as I am
Together we cry

I dont ever want to feel
Like I did that day (that day)
Take me to the place I love (the place I love)
Take me all the way

I dont ever want to feel
Like I did that day (that day)
Take me to the place I love (the place I love)
Take me all the way

I dont ever want to feel
Like I did that day (that day)
Take me to the place I love (the place I love)
Take me all the way

I dont ever want to feel
Like I did that day (that day)
Take me to the place I love (the place I love)
Take me all the way
Melanie:
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy thích không có ngườI thân bên cạnh
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy thích mỗI một ngườI bạn thân của tôi
Là thành phố mà tôi đang sống
Thành phố này nằm trong những thành phố khác
Cô đơn như là tôi
Bên nhau chúng ta khóc, khóc và khóc mãi.

Chorus:
Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác thích, tôi có ngày đó
Hãy đưa tôi đến nơi tôi thích ,hãy đưa tôi đi các con đường
Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác thích, tôi có ngày đó
Hãy đưa tôi đến nơi tôi thích ,hãy đưa tôi đi các con đường

Nicole:
Tôi lái trên con đường của anh ấy,
Là nguyên nhân tôi bầu bạn cùng anh ấy
Tôi băng qua các cánh đồng của anh ấy,
Là nguyên đó anh ấy biết tôi là ai
Anh ấy thấy đó là một việc làm đáng yêu,
Và anh ấy đã hôn tôi trong trờI gió lộng
Tôi không bao lo lắng, sự việc ấy chỉ là tưởng tượng
Chorus:
Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác thích, tôi có ngày đó
Hãy đưa tôi đến nơi tôi thích ,hãy đưa tôi đi các con đường
Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác thích, tôi có ngày đó
Hãy đưa tôi đến nơi tôi thích ,hãy đưa tôi đi các con đường

1 giờ , 2 giờ, 3 giờ , 4 giờ

Shaznay:
Thật khó để tin
Nơi đấy không ai ra khỏI đó
Thật khó để tin
Nơi đấy tôi cô đơn
Vào khó khăn nhất tốI có cô ấy làm bạn
Thành phố này anh ấy yêu tôi
Cô đơn như là tôi
Bên nhau và ta vỡ oà lên khóc.

Chorus:
Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác thích, tôi có ngày đó (ngày đó)
Hãy đưa tôi đến nơi tôi thích ,hãy đưa tôi đi các con đường ( nơi tôi yêu thích)
Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác thích, tôi có ngày hôm nay (ngày đó)
Hãy đưa tôi đến nơi tôi thích ,hãy đưa tôi đi các con đường ( nơi tôi yêu thích) X2


 
×
Quay lại
Top