[Lyrics] TV makes the superstar - Modern Talking

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You'll take your chance, to be the one

And anything a possible, if you are strong, oh yeah

Sometimes you're up, sometimes you're down

But you feel it in you heart, you can't go wrong

You are so nervous, just every single day

Here a voice from heaven, you'll find your way, oh

TV makes it, TV even breaks it

TV makes the superstar where ever you are, oh yeah

TV makes it, TV even breaks it

TV makes the superstar, sometimes it's so hard

TV makes a star, makes a superstar, shows you crazy life
TV takes you hight and takes you low, will your hope survive?
TV makes a star, a superstar and it makes your dream come true
TV makes you laugh and makes you cry, do it just for you

Don't be so sad, you're not the one

There's another chance for you, keep holing on, oh yeah

Just take your time and you will see

You can win it if you want, oh just like me

You need something to live for, every single day

I'll keep my fingers crossed, you'll find your way, oh yeah
Chorus.
Bạn bất lấy cơ hội,trở thành người duy nhất,oh yeah

Và bất cứ điều gì cũng có thể nếu bạn mạnh mẽ

Đôi khi ban lên ,đôi khi ban xuống

Nhưng bạn cảm thấy điều đó trong tim mình, bạn không thể đi sai hướng

Bạn đang lo lắng, trãi qua mỗi ngày thật vô vị

Đây là vọng nói từ thiêng đàng, bạn sẽ tìm thấy lói đi của mình
TV lam ra nó , TV thặm chí phá quỷ nó

TV làm mọi người thành siêu sao dù bạn có ở đâu đi nữa

TV lam ra nó , TV thặm chí phá quỷ nó

TV làm mọi người thành siêu sao,đôi khi cũng rất khó

TV tạo ra một ngôi sao.một siêu sao,dẫn bạn đến cuộc sống đam mê
TV mang bạn lên cao và đẩy bạn xuống thấp,liệu hy vọng của bạn sẽ tồn tại ?
TV tạo ra một ngôi sao. một siêu sao và nó biến ước mơ của bạn thành hiện thực
TV làm bạn cười và làm bạn khóc, làm điều đó chỉ cho bạn
Đừng buồn như thế, bạn không là số một

Sẽ có một cơ hội khác cho bạn ,hãy giữ lấy niềm tin

Hãy bất lấy thời cơ và bạn sẽ thấy

Bạn sẽ chiến thắng nếu như bạn muốn, oh giong như tôi nè
Bạn cần một thứ gì đó để sống qua những ngày nhàm chán
Tôi luôn niềm tin để vượt qua, bạn sẽ tìm ra lói đi cho mình
lập lại.


 

×
Quay lại
Top