[Lyrics] Turn On The Radio - Reba McEntire

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No Good, Two Timin', Lies comin' outta your mouth.
Cheatin', mistreatin' games that you play brought you down.
Broke my heart, tore it apart, look who's got the last laugh now.
Don't you come crawlin' begging please on your knees, baby if you're missin' me.

(Chorus)
Well, you can hear me on the radio!
You wanna turn me on, turn on your stereo.
You can sing along, while they're playin' our song.
How you done me wrong...
Baby crank it up!
Until you blow the speakers out your Chevy truck.
So listen Romeo, when you're feelin' kinda lonely, let me tell you where to go.
Turn On The Radio!

Try to call, twitter me, text until your fingers bleed.
Oh! The DJ's the only way you're ever gonna hear from me.
If you're reminiscing, and you're missin me this much,
And you really wanna stay in touch.

(Chorus)
Well, you can hear me on the radio!
You wanna turn me on, turn on your stereo.
You can sing along, while they're playin' my song.
How you done me wrong...
Baby crank it up!
Until you blow the speakers out your Chevy truck.
So listen Romeo, when you're feelin' kinda lonely, let me tell you where to go. Oh
Turn On The Radio!
Whoaaoooa!
Turn On The Radio!
Turn On The Radio
Oh!Oh!OhOhOh!Oh!Ohh!

(Chorus)
Oh! You can hear me on the radio!
You wanna turn me on, turn on your stereo.
You can sing along, while they're playin' my song. How you done me wrong...
Baby crank it up!
Until you blow the speakers out your Chevy truck.
So listen Romeo, when you're feelin' kinda lonely, let me tell you where to go.
When you're feelin' kinda lonely.

Turn On The Radio!
Turn On The Radio!
Turn On, Turn On The Radio!
Turn On The Radio!
Turn On The Radio, Oh Oh Oh Oh Oh Ohhh!
Turn On The Radio!
Không hay rồi, hai lần cái miệng của anh cứ nối dối!
Những trò lừa lọc, hành hạ mà anh đã làm khiến anh trở nên thế này đấy .
Làm tan vỡ trái tim tôi, giằng xé nó, nhìn xem cuối cùng ai hả hê đi
Đừng ở đó mà lết đầu gối tới van xin tôi nha cưng, nếu anh thấy nhớ tôi

(Chorus)
Tốt thôi, anh có thể nghe thấy tôi trên đài đó
Anh muốn nghe lại giọng tôi thì bật đài lên
Anh có thể hát theo, trong khi họ đang chơi bài nhạc của chúng ta.
Sao anh lại có lỗi với tôi
Khuấy động lên nào!
Tới khi anh mở hết cỡ loa trên xe Chevy của anh
Nghe đây Romeo, khi cảm thấy cô đơn thì để tôi cho anh biết nên đi đâu nhé.
Bật đài lên đi kìa!

Cố gọi, twitt(*) với tôi, nhắn tin đến khi ngón tay rướm máu
Ôi! Thông qua DJ là cách duy nhất để anh nghe được tôi
Nếu anh đang hồi tưởng lại, và anh nhớ tôi nhiều
Và anh muốn giữ liên lạc

( Chorus)
Tốt thôi, anh có thể nghe thấy tôi trên đài đó
Anh muốn nghe lại giọng tôi thì bật đài lên
Anh có thể hát theo, trong khi họ đang chơi bài nhạc của chúng ta.
Sao anh lại có lỗi với tôi
Khuấy động lên nào!
Tới khi anh mở hết cỡ loa trên xe Chevy của anh
Nghe đây Romeo, khi cảm thấy cô đơn thì để tôi cho anh biết nên đi đâu nhé.
Bật đài lên đi kìa!
Whoaaoooa!
Bật đài lên đi kìa!
Bật đài lên đi kìa!
Oh!Oh!OhOhOh!Oh!Ohh!

(chorus)
Tốt thôi, anh có thể nghe thấy tôi trên đài đó
Anh muốn nghe lại giọng tôi thì bật đài lên
Anh có thể hát theo, trong khi họ đang chơi bài nhạc của chúng ta.
Sao anh lại có lỗi với tôi
Khuấy động lên nào!
Tới khi anh mở hết cỡ loa trên xe Chevy của anh
Nghe đây Romeo, khi cảm thấy cô đơn thì để tôi cho anh biết nên đi đâu nhé.
Khi anh cảm thấy cô đơn

Thì hãy bật đài lên nha!
Bật đài lên nha!
Bật lên, bật đài lên !
Bật đài lên !
Bật đài lên đi !Oh!Oh!OhOhOh!Oh!Ohh!
Hãy bật đài lên đi !

 

×
Quay lại
Top