[Lyrics] Tuesday Morning - Michelle Branch

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"Tuesday Morning"

I remember stormy weather
The way the sky looks when it's cold
And you were with me
Content with walking
So unaware of the world

Please don't drive me home tonight
'Cause I dont wanna feel alone
Please don't drive me home tonight
'Cause I don't wanna go
Tuesday morning
In the dark
I was finding out
Who you are

I took your picture
While you were sleeping
And then I paced around the room
If I had known then
That these things happen
Would they have happened with you?

Please don't drive me home tonight
'Cause I dont wanna feel alone
Please don't drive me home tonight
'Cause I don't wanna go
Tuesday morning
In the dark
I was finding out
Who I was

And if you turned around to see me and I was gone
You should have looked outside your window
'Cause the sun was coming up
The sun was coming up

Please don't drive me home tonight
'Cause I dont wanna feel alone
Tuesday morning
In the dark
We were finding out
Who we are
Tuesday morning
In the dark
We were finding out
Who we are
Who we are
Who we are
Who we are
Em vẫn nhớ ngày dông tố ấy
Nhớ bầu trời khi lạnh giá bao vây
Và anh đang bước bên em
Toại nguyện với việc lang thang không bến đỗ
Không ý thức về thế giới lạnh lùng

Đừng đưa em về nhà tối nay
Bởi em không muốn mình cô độc
Đừng đưa em về nhà tối nay
Thật đơn giản vì em không muốn…
Một buổi ban mai ngày thứ ba
Trong bóng tối
Em đã biết rằng
Anh là ai

Em chụp cho anh một bức ảnh
Khi anh vẫn còn đang say giấc
Rồi em bước luẩn quẩn quanh phòng
Nếu lúc đó em biết chuyện này sẽ xảy ra
Liệu chúng có xảy đến với anh?

Đừng đưa em về nhà tối nay
Bởi em không muốn mình cô độc
Đừng đưa em về nhà tối nay
Thật đơn giản vì em không muốn…
Một buổi ban mai ngày thứ ba
Trong bóng tối
Em đã biết rằng
Anh là ai

Đừng đưa em về nhà tối nay
Bởi em không muốn mình cô độc
Đừng đưa em về nhà tối nay
Thật đơn giản vì em không muốn…
Một buổi ban mai ngày thứ ba
Trong bóng tối
Em đã biết rằng
Mình là ai

Và nếu anh quay sang tìm em nhưng em đã đi rồi
Có lẽ anh nên nhìn ra cửa sổ
Bởi mặt trời đã bắt đầu lên
Mặt trời đã lên rồi :p

Đừng đưa em về nhà tối nay
Bởi em không muốn mình cô độc
Một buổi ban mai ngày thứ ba
Trong bóng tối
Chúng ta khám phá ra
…Mình là ai
Mình là ai
Mình là ai
Mình là ai
Mình là ai

 
×
Top Bottom