[Lyrics] Trouble - Pink

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️TROUBLE
No attorneys
To plead my case
No orbits
To send me into outta space
And my fingers
Are bejeweled
With diamonds and gold

but that ain't gonna help me now
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I disturb my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town

You think your right
But you were wrong
You tried to take me
But i knew all along
You can take me
For a ride
I'm not a fool out
So you better run and hide
Trouble

Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
If you see me coming
Down the street then

You know it's time to
Go( and You know it's time to go cause here comes trouble)
No attorneys
To lead my case
No orbits
To send me into outta space
And my fingers
Are bejeweled
With diamonds and gold

but that ain't gonna help me now
You think your right
But you were wrong
You tried to take me
But i knew all along
You can take me
For a ride
I'm not a fool out
So you better run and hide

Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
So if you see me coming

Down the street then
You know it's time to
Go( go-oh-oh.. I got)
Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now

I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
Trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll
I got trouble in my town
I'm trouble
Yeah trouble now
I'm trouble ya'll

I got trouble in my town
I got trouble in my town
I got trouble in my town

Không có luật sư
Để bào chữa cho trường hợp của tôi
Không có quỹ đạo
Để quăng tôi vào vũ trụ

Và ngón tay của tôi
Được tô điểm
Với kim cương và vàng
nhưng đó không phải thứ sẽ giúp tôi bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi phiền thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối

Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của
Anh nghĩ anh có quyền
Nhưng anh đã sai
Anh đã cố gắng bắt tôi
Nhưng tôi biết tất cả
Anh có thể đưa tôi
Đi một chuyến

Tôi không phải là tên ngốc
Vì vậy, tốt hơn anh nên chạy và ẩn nấp đi
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll

Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Nếu anh nhìn thấy tôi tới
kế đó bước xuống đường
anh biết đó là thời gian để
Cút đi (và anh nên biết nó là thời gian dẩn đến rắc rối xảy ra ở đây)
Không có luật sư
Để bào chữa trường hợp của tôi
Không có quỹ đạo
Để quăng tôi vào vũ trụ

Và ngón tay của tôi
Được tô điểm
Với kim cương và vàng
nhưng đó không phải là thứ sẽ giúp tôi bây giờ
Anh nghĩ anh có quyền
Nhưng anh đã sai
Anh đã cố gắng bắt tôi
Nhưng tôi biết tất cả
Anh có thể đưa tôi

Đi một chuyến
Tôi không phải là tên ngốc
Vì vậy, tốt hơn anh nên chạy và ẩn nấp đi
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ

Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Vì vậy nếu anh nhìn thấy tôi tới
kế đó bước xuống đường
anh biết đó là thời gian để
Cút đi(cút-oh-oh. tôi xem nào.)
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll

Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Khó khăn
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi

Tôi đang gặp rắc rối
Yeah rắc rối bây giờ
Tôi đang gặp rắc rối ya\'ll
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi
Tôi đã gặp rắc rối trong thị trấn của tôi 
×
Top Bottom