[Lyrics] Touch Me My Dear - Joy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Touch me my dear

There's a night, there's a night of love
Wanna take that chance and listen to my heart
The stars above - there's a life somewhere
Now I'm standing here,
I'm ready for,
I'm ready for your love

Chorus:
Ta-ta-touch me my dear
With a power of love
Bring a feeling of love to my home
Ta-ta-touch me my dear
With a power of love
And my power of love will be strong

There's someone who needs some help from you
Here I am wanna change my life for you
Now I'm standing here,
I'm ready for,
I'm ready for your love

(chorus)
And I'm standing here,
I'm ready for,
I'm ready for your love
Hãy ôm anh đi em yêu

Có một đêm, một đêm của tình yêu
Anh muốn nắm lấy cơ hội đó và lắng nghe trái tim mách bảo
Những ngôi sao trên cao – có một cuộc đời đâu đó
Và giờ anh đang đứng nơi đây
Anh đã sẵn sàng
Anh đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của em

Hãy ôm anh đi em yêu
Với sức mạnh của tình yêu
Sẽ mang cho anh cảm giác về tình yêu về nhà anh
Hãy ôm anh đi em yêu
Với sức mạnh của tình yêu
Và sức mạnh tình yêu của anh sẽ thêm mạnh mẽ

Có ai đó cần sự giúp đỡ của em
Nơi đây anh muốn thay đổi đời mình vì em
Và giờ anh đang đứng ở đây
Anh đã sẵn sàng
Anh đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của em

Hãy ôm anh đi em yêu
Với sức mạnh của tình yêu
Sẽ mang cho anh cảm giác về tình yêu về nhà anh
Hãy ôm anh đi em yêu
Với sức mạnh của tình yêu
Và sức mạnh tình yêu của anh sẽ thêm mạnh mẽ

Và giờ anh đang đứng ở đây
Anh đã sẵn sàng
Anh đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của em


 

×
Quay lại
Top