[Lyrics] Tonight The World Dies - Avenged Sevenfold

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Lost the meaning of our stay
Learn to live another day
Doubt the choices that we've made
I know that we can't hide our shame
It's only in disguise

Drowning in our own debris
Fool of thoughts as through we're free

Close our eyes so we can see
The death of all we need to be
If only in my eyes

I don't mind (Make the writing on the wall)
My life grinds (Tortured voices as we crawl)
Find me on my better days
To lose it once again
In a way


So try to wonder why you can
And take the time to understand
As long as I can touch your face
You know I'll never leave this place
If only in my mind

I don't mind (Make the writing on the wall)
My all of crimes (Tortured voices as we crawl)
Find me on my better days

To lose it once again
But I seem to find out better ways
To consciously pretend

Silence all I want to say
And it seems to run away
I'll run away
With you tonight
launder all my sins away

And just like that mistakes are made
You know
Tonight the world dies

I don't mind
(Make the writing on the wall)
My all crimes
(Tortured voices as we crawl)
Find me on my better days

To lose it once again
But I seem to find out better ways
To consciously pretend
Đã mất hết ý nghĩa của cuộc sống
Hãy học cách sống cho ngày mai
Hãy nghi ngờ những gì chúng ta đã chọn
Tôi biết chúng ta không thể che dấu nối sự xấu hổ
Nó chỉ là sự dối trá


Đắm chìm trong sự tàn tạ của riêng chúng ta
Những ý nghĩ ngớ ngẩn xuyên suốt khi ta tự do
Hãy nhắm mắt lại chúng ta có thể thấy
Những gì chúng ta cần là cái chết
Dường như chỉ ở trong mắt chúng ta

Tôi không ngại (viết lên tường)
Cuộc đời tôi tan nát (những lời tra khảo khi ta gục ngã)
Tìm tôi vào những ngày tốt đẹp hơn

Để xóa tan nó một lần nữa
Bằng cách đó

Vậy thử hỏi tại sao bạn có thể
Và hãy dành thời gian để thấu hiểu
Nếu tôi chạm lên gương mặt bạn
Bạn biết tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này
Dường như chỉ có trong ý nghĩ của tôi

Tôi không ngại (viết lên tường)

Cuộc đời tôi tan nát (những lời tra khảo khi ta gục ngã)
Tìm tôi vào những ngày tốt đẹp hơn
Để xóa tan nó một lần nữa
Nhưng dường như tôi đã tìm ra nhiều cách tốt hơn
Để cố chốn tránh

Tất cả những gì tôi muốn nói đó là sự im lặng
Và dường như nó chốn chạy
Tôi sẽ chốn chạy

Cùng bạn tối nay
Tất cả tội lỗi của tôi sẽ không còn
Và dường như sai lầm được tạo ra
Bạn biết
Tối nay thế giới chết

Tôi không ngại
(Viết lên tường)
Tất cả những tội lỗi của tôi

(Những lời nói tra khảo khi chúng ta gục ngã)
Hãy tìm tôi vào những ngày tốt đẹp hơn
Để xóa tan nó một lần nữa
Nhưng dường như tôi đã tìm ra nhiều cách tốt hơn
Để cố chốn tránh

 
×
Top Bottom