[Lyrics] To An End - Marit Larsen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️To An End

A dream in a jar
A memory scar
Though trapped in a frame
Not one day the same
I fell and I weep
'til I'm too tired to sleep

And I ask permission to land
To strike up the band

Yet I'll build and I'll sow
I'll watch 'til it grows
And I will take the chance
There'll be no last dance

[Chorus]
No when it arrives

The darkest of nights
Let me have my back turned
And not realise

The story's coming to an end
I'll never be just giving in
I'm living by the rolling dice
It's closure but it's in disguise

I try and I try (I will try so hard)

I'll play with the fire (I circle around the fire because)
It goes unexplained (it goes unexplained)
I'm still in the game (I'm still in the game)
I'm scared to the bone (I'm scared to the bone)
I'm sitting at home (I'm sitting at home)
I prepared on the day (will bet on the day)
They're ready for me

[Chorus]


The story's coming to an end
I'll never be just giving in
I'm living by the rolling dice
It's closure but it sure feels nice
Đến một kết thúc

Một giấc mơ bị giam giữ
Một vết sẹo tinh thần

Dù bị bẫy vào lồng kín
Không phải ngày nào cũng như nhau
Em vấp ngã và khóc
Đến khi quá mệt để ngủ
Và em cầu xin được phép về quê nhà
Để làm quen với đoàn người đó

Em sẽ gầy dựng gieo trồng
Em sẽ chờ đến khi chúng vươn mầm

Và em sẽ chớp lấy cơ hội
Sẽ không có điệu nhảy cuối

[Điệp khúc]
Không khi nó đến
Điều đen tối của màn đêm
Hãy để em quay lại
Và không bị nhận ra

Câu chuyện đến một kết thúc rồi

Em sẽ không bao giờ nhượng bộ
Em sống như một cục xúc xắc đang quay
Đã chấm dứt nhưng vẫn che đậy

Em cố gắng và em cố gắng(em sẽ cố gắng thật nhiều)
Em đang đùa với lửa (em lượn quanh ngọn lửa vì)
Nó đang trở nên không thể giả thích được (nó đang trở nên không thể giải thích được)
Em vẫn trong cuộc chơi(em vẫn trong cuộc chơi)
Em rất sợ bộ xương (Em rất sợ bộ xương)

Em đang ngồi trong nhà (Em đang ngồi trong nhà)
Em chuẩn bị cho ngày mai (sẽ cược vào ngày mai)
Họ đã sẵn sàng chờ em

[Điệp khúc]

Câu chuyện đến một kết thúc rồi
Em sẽ không bao giờ nhượng bộ
Em sống như một cục xúc xắc đang quay
Đã chấm dứt nhưng nó vẫn cảm thấy tốt


 
×
Top Bottom