[Lyrics] Times Without Changes - Mercenary

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
TIMES WITHOUT CHANGES

In times without changes
Changes in life
Life without reason
Wondering why

Why keep searching
Seeking someone
Someone to guide me
My guiding light
Guiding light

I know the answers
And you know who I am
Tell me your vision
And take your stand

Times I remember
All of my lies
One through eleven
My memory dies

Times without changes
Changes in life
Life without reason

ĐỜI KHÔNG THAY ĐỔI

Thời gian không thay đổi
Đổi thay trong cuộc đời
Cuộc đời không lý lẽ
Tự hỏi lòng tại sao

Tại sao vẫn đi tìm
Đi tìm cho một người
Một người cầm tay tôi
Ánh sáng dẫn đường tôi
Ánh sáng soi nẻo đường

Tôi biết câu trả lời
Bạn biết tôi là ai
Nói tôi nghe ảo tưởng
Và nghĩ suy của bạn

Thời gian tôi nhớ rõ
Tất cả lời nói dối
Từ một đến mười một
Ký ức tôi mất đi

Thời gian không thay đổi
Đổi thay trong cuộc đời
Cuộc đời không lý lẽ

 
×
Quay lại
Top