[Lyrics] Time - Tommy Page

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Time

I remember the day you said goodbye
Something was calling you
I could read it in your eyes
You told me that someday we\'d meet again
But deep inside i always knew
This was the end

I remember those words you claimed
as I stood in the pouring rain
when i showed my heart would never be the same

you told me time will always heal the pain
bring the sun and dry the rain
we need time to solve and think our problems through
you told me time is always on my side
to turn the season, change the tide
things work out with time if you want them to
why can time makes me stop
loving you

it wasn't very easy when you left
every mention of your name would get me so upset
I trapped my emotions deep inside
I acted like I didn't care
with hopes this would subside

I remember those words you claimed
as I stood in the pouring rain
when i showed my heart would never be the same

you told me time will always heal the pain
bring the sun and dry the rain
we need time to solve and think our problems through
you told me time is always on my side
to turn the season, change the tide
things work out with time if you want them to
why can time makes me stop
loving you

I try to get you off my mind
I live my life just wasting time
Hoping that someday
I can say the same

time will always heal the pain
bring the sun and dry the rain
things work out with time
if you want them too

time will always heal the pain
bring the sun and dry the rain
we need time to solve and think our problems through
you told me time is always on my side
to turn the season changes the tide
things work out with time
if you want them too
Thời gian

Tôi còn nhớ ngày em nói lời chia tay
Điều gì đó đã gọi em ra đi
Tôi có thể đọc được trong đôi mắt em
Em bảo rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại
Nhưng trong sâu thẳm tôi biết rằng
Đây chính là sự kết thúc

Tôi còn nhớ những lời đòi hỏi của em
Vì tôi đã đứng trong mưa
Khi tôi bảo rằng trái tim tôi sẽ không bao giờ giống như thế

Em bảo rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương
Mang đến nắng ấm và xua đi cơn mưa
Chúng ta cần có thời gian đễ giải quyết và suy nghĩ về những chuyện qua
Em bảo rằng thời gian luôn bên cạnh tôi
Để thay mùa và đổi cơn thủy triều
Nếu em muốn thì mọi thứ sẽ kết thúc
Sao thời gian có thể khiến tôi thôi
yêu em

Khi em ra đi chẳng dễ dàng gì
Cứ mõi khi nhắc đến tên em
lại làm tôi đau nhói
Tôi đã cố nén những cảm xúc sâu trong lòng
Vờ như không hề quan tâm vậy
Với hy vọng rồi nó sẽ vơi đi

Tôi còn nhớ những lời đòi hỏi của em
Vì tôi đã đứng trong mưa
Khi tôi bảo rằng trái tim tôi sẽ không bao giờ giống như thế

Em bảo rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương
Mang đến nắng ấm và xua đi cơn mưa
Chúng ta cần có thời gian đễ giải quyết và suy nghĩ về những chuyện qua
Em bảo rằng thời gian luôn bên cạnh tôi
Để thay mùa và chuyển cơn thủy triều
Nếu em muốn thì mọi thứ sẽ kết thúc
Tại sao thời gian có thể khiến tôi thôi
yêu em

Tôi cố quên em đi
Tôi sống cuộc đời mình chỉ để lãng phí thời gian
Hy vọng một ngày nào đó
Tôi cũng có thể nói như thế

Thời gian sẽ hàn gắn vết thương
Mang đến nắng ầm và xua đi cơn mưa
Tất cả rồi sẽ kết thúc
Nếu như em cũng muốn thế

Thời gian sẽ hàn gắn vết thương
Mang đến nắng ấm và xua đi cơn mưa
Chúng ta cần có thời gian đễ giải quyết và suy nghĩ về những chuyện qua
Em bảo rằng thời gian luôn bên cạnh tôi
Để thay mùa và đổi cơn thủy triều
Mọi thứ sẽ kết thúc
Nếu như em cũng muốn như thế


 

×
Quay lại
Top