[Lyrics] Time Is Ticking Out - The Cranberries

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We'd better think about the things we say
We'd better think about the games we play
The world went round, around and round

Wed better think about the consequences
Wed better think about the global senses
The time went down, the time went down

What about chernobyl
What about radiation
We dont know, we dont know
What about deprivation
Gluttony, the human nation

We dont know, we dont know
For me love is all, for me love is all
For me love is all, for me love is all
Time is ticking out

I guess that we screwed up the ozone layer
I wonder if the politicians care
The time went down, the time went down
What about our children then
Is there nothing left for them

We dont know, we dont know
For me love is all, for me love is all
For me love is all, for me love is all
La la la la the oxygen, la la la la the oxygen
For me love is all, for me love is all
For me love is all, for me love is all

Time is ticking out yeah
Time is ticking out
Chúng ta tốt hơn là nên nghĩ cho kỹ về những điều ta nói
Chúng ta tốt hơn là nên nghĩ cho kỹ về trò mà ta chơi
Cả thế giới vòng quanh, quay mòng mòng

Chúng ta tốt hơn là nên nghĩ cho kỹ về những hậu quả
Chúng ta tốt hơn là nên nghĩ cho kỹ về sự đời
Thời gian chầm chậm lại, thời gian chầm chậm lại

Thế còn thảm hoạ Chernobyl thì sao?
Thế còn bức xạ?
Chúng ta không biết, chúng ta không biết
Thế còn sự tước đoạt?
Đói khát, biết bao quốc gia

Chúng ta không biết, chúng ta không biết
Với tôi tình yêu thương là tất cả
Với tôi tình yêu thương là tất cả
Thời gian sắp hết rồi

Tôi đoán rằng chúng ta đã phá hỏng tầng ô zôn
Tôi tự hỏi nếu các chính khách để tâm
Thời gian chầm chậm lại, thời gian chầm chậm lại
Rồi còn lớp trẻ của chúng ta ngày hôm nay thì sao?
Chẳng còn gì lại cho chúng sao?

Chúng ta không biết, chúng ta không biết
Với tôi tình yêu thương là tất cả
Với tôi tình yêu thương là tất cả
Thời gian sắp hết rồi

Thời g
 

×
Quay lại
Top