[Lyrics] Ticket to Ride - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I think I'm gonna be sad,
I think it's today, yeah.
The girl that's driving me mad
Is going away.

She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

She said that living with me
Was bringing her down yeah.
She would never be free
When I was around.

She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

I don't know why she's ridin' so high,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.
Before she gets to saying goodbye,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.

I think I'm gonna be sad,
I think it's today yeah.
The girl that's driving me mad
Is going away, yeah.

She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

I don't know why she's ridin' so high,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.
Before she gets to saying goodbye,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.

She heard that living with me,
Was bringing her down, yeah.
She would never be free
When I was around.

Ah, she's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

My baby don't care, my baby don't care.
My baby don't care, my baby don't care.
My baby don't care.
Tôi nghĩ tôi sẽ đau khổ lắm
Tôi nghĩ là hôm nay
Cô gái khiến tôi phát điên
Đã bỏ đi.

Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Nhưng cô ấy không quan tâm.

Cô ấy nói sống với tôi
Khiến cô ấy mệt mỏi
Cô ấy sẽ không bao giờ được tự do
Khi tôi còn ở bên.

Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Nhưng cô ấy không quan tâm.

Tôi không biết vì sao cô ấy bỏ đi vội vã như vậy
Cô ấy nên suy nghĩ kĩ càng hơn
Cô ấy nên nghĩ đến tôi
Trước khi nói lời tạm biệt.
Cô ấy nên suy nghĩ kĩ càng hơn
Cô ấy nên nghĩ đến tôi.

Tôi nghĩ tôi sẽ đau khổ lắm
Tôi nghĩ là hôm nay
Cô gái khiến tôi phát điên
Đã bỏ đi.

Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Nhưng cô ấy không quan tâm.

Tôi không biết vì sao cô ấy bỏ đi vội vã như vậy
Cô ấy nên suy nghĩ kĩ càng hơn
Cô ấy nên nghĩ đến tôi
Trước khi nói lời tạm biệt.
Cô ấy nên suy nghĩ kĩ càng hơn
Cô ấy nên nghĩ đến tôi.

Cô ấy nghe rằng sống với tôi
Khiến cô ấy mệt mỏi
Cô ấy sẽ không bao giờ được tự do
Khi tôi còn ở bên.

A,Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Cô ấy có một tấm vé để ra đi,
Nhưng cô ấy không quan tâm.

Cô ấy không quan tâm.Cô ấy không quan tâm.
Cô ấy không quan tâm.Cô ấy không quan tâm.
 

×
Quay lại
Top