[Lyrics] Thrill Of Your Love - Elvis Presley

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I have wished for the wealth
Of a great millionaire
I have reached for a bright star above
But the thrill of it all
To me seems so small
When compared to the thrill of your love

I'd rather give everything
That I own in this world
Than to be all alone and unloved
For no earthly price and no sacrifice
Is too much to give
For your love

I'd rather give everything
That I own in this world
Than to be all alone and unloved
For no earthly price and no sacrifice
Is too much to give
For your love
Tôi có một điều ước về sự giàu có
Là một người triệu phú
Tôi đã đạt tới, là một ngôi sao sáng ở trên trời kia
Nhưng sự chiêm nghiệm về tất cả
Làm tôi có vẻ như nó nhỏ
Khi so sánh với sự chiêm nghiệm của tình yêu

Tôi muốn cho tất cả mọi thứ
Mà riêng mình tôi trong thế giới này
Hơn cả để mình tôi trơ trội và hok tình yêu
Không có chút giá trị nào và không có hy sinh
Là quá nhiều để cho
Cho tình yêu của bạn

Tôi muốn cho tất cả mọi thứ
Mà riêng mình tôi trong thế giới này
hơn cả để mình tôi trơ trội và hok tình yêu
Không có chút giá trị nào và không có hy sinh
Là quá nhiều để cho
Cho tình yêu của bạn


 
×
Top