[Lyrics] Those Who Love Us The Most - Brian Rice

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We march through life,
we come and we go
A traffic jam of human souls

The sun will rise,
the sun it will set and it's a gift,
each day we get
And all that I know is that

Time moves on, the river runs strong
A power much bigger than us is in control
It's not about the gathering of gold
But the gathering of hearts around us
Of those who love us the most

I take your hand,
hold it in mine
I kiss your lips and you
close your eyes
Deep inside my spirit I know
I'm blessed to call your love my own
And it grows and it grows more as

Time moves on, the river runs strong
A power much bigger than us is in control
It's not about the gathering of gold
But the gathering of souls around us
Of those who love us

I know that you will be there for me
Whatever the story
Girl, I promise I'll be there for you..
it's true

And even past the end of time
I will stand strong by your side
And when the storms of life blow through
I love you…

And all that I know is that…
Time moves on, the river runs strong
A power much bigger than us in control
It’s not about the gathering of gold
But the gathering of hearts around us
Of those who love us the most

The river runs strong
A power much bigger than us in control
Please stay with me forever baby
We've got to stay close
To those who love us the most…
Love us the most…
Chúng ta cùng bước qua cuộc đời,
Đến và đi
Xuyên qua những tâm hồn hỗn độn.

Mặt trời mọc,
Rồi mặt trời lặn
Và đó là món quà
Mỗi ngày chúng ta được nhận
Và tất cả những gì anh biết là điều ấy

Thời gian đang chuyển động, dòng sông trôi vội vã
Một thứ sức mạnh mà chúng ta chẳng thể nào điều khiển nổi
Không phải là chuyện thu nhặt được những hạt vàng
Mà là thu nhặt những con tim quanh chúng ta
Con tim của những người yêu thương ta nhất

Anh nắm lấy tay em
giữ nó trong bàn tay mình
Hôn em
và em khép đôi mắt
Sâu thẳm trong tâm hồn, anh biết
Anh như được chúc phúc khi chính mình kêu gọi tình yêu của em
Và nó sẽ lớn dần lớn dần hơn bây giờ

Thời gian đang chuyển động, dòng sông trôi vội vã
Một thứ sức mạnh mà chúng ta chẳng thể nào điều khiển nổi
Không phải là chuyện thu nhặt được những hạt vàng
Mà là thu nhặt những con tim quanh chúng ta
Con tim của những người yêu thương ta nhất

Anh biết rằng em sẽ luôn ở đó vì anh
Cho dù câu chuyện có như thế nào
Em, anh hứa sẽ luôn ở đó vì em..
đó là sự thật

Và cho dù thời gian có kết thúc
Anh chắc chắn sẽ đứng bên em
Khi những cơn bão cuộc đời thổi qua
Anh yêu em...

Và tất cả những gì anh biết là..
Thời gian đang chuyển động, dòng sông trôi vội vã
Một thứ sức mạnh mà chúng ta chẳng thể nào điều khiển nổi
Không phải là chuyện thu nhặt được những hạt vàng
Mà là thu nhặt những con tim quanh chúng ta
Con tim của những người yêu thương ta nhất

Dòng sông cuồn cuộn chảy
Thứ sức mạnh chúng ta chẳng thể nào kiểm soát
Hãy ở bên anh mãi mãi
Chúng ta phải kề cận nhau
Bên những người yêu thương ta nhất..
Yêu thương ta nhất.. 
×
Quay lại
Top