[Lyrics] Thinking About You - Radiohead

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Been thinking about you, your record's a hit
Your eyes are on my wall, your teeth are over there
But I'm still no-one, and you're now a star
What do you care?

Been thinking about you, and there's no rest
Shit, I still love you, still see you in bed
But I'm playing with myself, and what do you care
When the other men are far, far better

All the things you got
All the things you need
Who bought you cigarettes and bribed the company
To come and see you, honey

I've been thinking about you, so how can you sleep
These people aren't your friends, they're paid to kiss your feet
But they don't know what I know, and why should you care
When I'm not there

Been thinking about you, and there's no rest
Shit, I still love you, still see you in bed
But I'm playing with myself, what do you care
When I'm not there

All the things you got, you'll never need
All the things you've got, I bled and I bleed to please you

Been thinking about you...
Đang nghĩ về em, đĩa hát của em thành công lắm
Mắt dán chặt tường, răng vẫn ở kia
Nhưng giờ thì ta vô danh còn em là ngôi sao
Em quan tâm cái gì?

Đang nghĩ về em, chẳng nghỉ ngơi
Chết tiệt, vẫn yêu em, vẫn thấy em trên gi.ường
Nhưng ta đang tự xử và em thì quan tâm cái gì
Khi mà những gã đàn ông khác ngon lành hơn ta nhiều

Tất cả những gì em có
Tất cả những gì em cần
Ai mua thuốc lá cho em, ai mua chuộc công ty để đến gặp em, hở em yêu?

Đang nghĩ về em, mà sao em ngủ được
Những người này có phải bạn bè đâu, họ được trả tiền để quỵ lụy em
Nhưng họ không biết điều anh biết, mà tại sao em nên quan tâm chứ khi anh không có mặt ở đó

Đang nghĩ về em, chẳng nghỉ ngơi
Chết tiệt, vẫn yêu em, vẫn thấy em trên gi.ường
Nhưng ta đang tự xử và em thì quan tâm cái gì khi mà anh không có ở đó

Tất cả những gì em có, em sẽ không bao giờ cần
Tất cả những gì em có, ta đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm vừa lòng em

Vẫn đang nghĩ về em…


 

×
Quay lại
Top