[Lyrics] Think About It - Avril Lavigne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I never wanted to run away from you
I felt real bad, but that was what I did
I never wanted to, I didn't hear from you
And you weren't there for me so that is what happened.

PRE-CHORUS
And I'm not sorry, cause we were boring
I'm not ignoring anything (anything)


CHORUS
There's only so much I can take
Before I start to doubt it
There's only so much I can give
You should think about it
Yeah, you should think about it

It's time to have my fun, there's no way it's done
"Take it with no regrets" and that is what I'll do

I'll never understand where you were coming from
And where did you go? You weren't there for me

PRE-CHORUS
And I'm not sorry, cause we were boring
I'm not ignoring anything (anything)

CHORUS
There's only so much I can take
Before I start to doubt it

There's only so much I can give
You should think about it
There's only so much we can do
Can we do without it?
There's only so much you can say
Did you forget about it?
Did you forget about it?

I never wanted to run away from you

I felt real bad, but that was what I did

PRE-CHORUS
And I'm not sorry, cause we were boring
I'm not ignoring anything (anything)

CHORUS
There's only so much I can take
Before I start to doubt it
There's only so much I can give

You should think about it
There's only so much we can do
Can we do without it?
There's only so much you can say
Did you forget about it?
Did you forget about it?

I never wanted to run away from you
I felt real bad, but that was what I did

Em chưa bao giờ muốn trốn chạy anh
Em thấy thật tệ, nhưng đó là những gì em làm
Em chẳng bao giờ muốn, em đã không nghe tin gì từ anh
Và anh đã không ở đây vì em thế nên đó là những gì đã xảy ra

Và em không hối tiếc, vì chúng ta đều đang thật nhàm chán
Em không phớt lờ bất cứ thứ gì (bất cứ thứ gì)


Quá nhiều thứ em có thể chịu đựng
Trước khi em bắt đầu ngờ vực về nó
Quá nhiều thứ em có thể trao đi
Anh nên nghĩ về điều ấy đi
Phải, anh nên nghĩ về điều ấy đi

Đây là lúc đùa vui của em, không làm thế nào để ngừng lại được
'Làm chuyện đó và không hối hận', và đó là những gì em sẽ làm
Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh đến từ đâu..

Và anh đã đi đến nơi nào?Anh đã chẳng ở lại đây vì em

Và em không hối tiếc, vì chúng ta đều đang thật nhàm chán
Em không phớt lờ bất cứ thứ gì (bất cứ thứ gì)

Quá nhiều thứ em có thể chịu đựng
Trước khi em bắt đầu ngờ vực về nó
Quá nhiều thứ em có thể trao đi
Anh nên nghĩ về điều ấy đi
Chúng ta có thể làm thật nhiều điều

Vậy chúng ta có thể làm được, mà không cần đến nó không?
Anh có thể nói rất nhiều điều
Phải chăng anh đã quên rồi?
Phải chăng anh đã quên rồi?

Em chưa bao giờ muốn trốn chạy anh
Em thấy thật tệ, nhưng đó là những gì em làm

Và em không hối tiếc, vì chúng ta đều đang thật nhàm chán
Em không phớt lờ bất cứ thứ gì (bất cứ thứ gì)


Quá nhiều thứ em có thể chịu đựng
Trước khi em bắt đầu ngờ vực về nó
Quá nhiều thứ em có thể trao đi
Anh nên nghĩ về điều ấy đi
Chúng ta có thể làm thật nhiều điều
Vậy chúng ta có thể làm được, mà không cần đến nó không?
Anh có thể nói rất nhiều điều
Phải chăng anh đã quên rồi?

Phải chăng anh đã quên rồi?

Và em không hối tiếc, vì chúng ta đều đang thật nhàm chán
Em không phớt lờ bất cứ thứ gì (bất cứ thứ gì)

 
×
Quay lại
Top