[Lyrics] There Is Only You In My Heart - Lynda Trang Đài

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sitting all alone,
With only memories of the past
Just you and I
In the wildest of our dreams.

You held me close
And whispered three words in my ear
How my heart,
Just used to beat when you say hi.

You give me light, the look in your eyes
You bring light into my life
You will always remain in my mind.

There is only you in my heart
Nothing's gonna change now.
There is only you in my heart
Now and forever more.
Let love bring us to eternity
Let love live with only memories
'Cause it only hurts our feeling
Oh, my love!

Waiting for the day
How will we come to reality
Or you'll come soon
I couldn't live without you.

Waiting of serene,
The moment you say: "I love you"
Take me, my hand
Walk into the eyes of love.

You give me light, the look in your eyes
You bring light into my life
There Is Only You In My Heart lyrics on
You will always remain in my mind.

There is only you in my heart
Nothing's gonna change now.
There is only you in my heart
Now and forever more.
Let love bring us to eternity
Let love live with only memories
'Cause it only hurts our feeling
Oh, my love!

Let love bring us to eternity
Let love live with only memories
'Cause it only hurts our feeling
Oh, my love!
There is only you in my heart
Nothing's gonna change now.
There is only you in my heart
Now and forever more.
Let love bring us to eternity
Let love live with only memories
'Cause it only hurts our feeling
Oh, my love!
There is only you in my heart
Nothing's gonna change now.
There is only you in my heart
Now and forever more.
Let love bring us to eternity
Let love live with only memories
'Cause it only hurts our feeling
Oh, my love!
Ngồi một mình
Với những kỉ niệm quá khứ
Chỉ có anh và em
Trong những ước mơ cuồng dại

Anh ôm em thật chặt
Và thì thầm ba từ vào tai em
Trái tim em
Lỗi nhịp khi anh nói "Chào"

Anh cho em ánh sáng, ánh nhìn trong mắt anh
Anh mang ánh sáng vào đời em
Anh còn mãi trong tâm trí em

Chỉ có anh trong tim em
Không điều gì có thể thay đổi
Chỉ có anh trong tim em
Bây giờ và mãi mãi
Hãy để tình yêu mang chúng ta miền vĩnh cửu
Hãy để tình yêu sống với những kỉ niệm
Vì nó chỉ làm tổn thương cảm xúc của chúng ta
Ôi, tình yêu của em!

Chờ cho đến ngày
Làm sao chúng ta có thể thực tế
Hay anh sẽ đến sớm
Em không thể sống mà thiếu anh

Yên lặng chờ đợi
Cái giây phút mà anh nói: "Anh yêu em"
Hãy cầm tay em
Đi vào đôi mắt tình yêu

Anh cho em ánh sáng, ánh nhìn trong mắt anh
Anh mang ánh sáng vào đời em
Anh còn mãi trong tâm trí em

Chỉ có anh trong tim em
Không điều gì có thể thay đổi
Chỉ có anh trong tim em
Bây giờ và mãi mãi
Hãy để tình yêu mang chúng ta miền vĩnh cửu
Hãy để tình yêu sống với những kỉ niệm
Vì nó chỉ làm tổn thương cảm xúc của chúng ta
Ôi, tình yêu của em!

Hãy để tình yêu mang chúng ta miền vĩnh cửu
Hãy để tình yêu sống với những kỉ niệm
Vì nó chỉ làm tổn thương cảm xúc của chúng ta
Ôi, tình yêu của em!

Chỉ có anh trong tim em
Không điều gì có thể thay đổi
Chỉ có anh trong tim em
Bây giờ và mãi mãi
Hãy để tình yêu mang chúng ta miền vĩnh cửu
Hãy để tình yêu sống với những kỉ niệm
Vì nó chỉ làm tổn thương cảm xúc của chúng ta
Ôi, tình yêu của em!
[x2]

 
×
Quay lại
Top