[Lyrics] The Wind of Flowers - Lunetia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I won't forget the day
They puffed out your candle
The fire went out
and it never came back again

The story just kind of ended
I tried to give you a light in vain
You'll never get this time back
Only one life to live

The staff of life
The moment we took in
and exhaled

You were gone
Simply you were not there
You were gone
Though you were there

I won't forget May
We didn't know how to distrust
The fire was burning
so brightly it blinded me

This book has only about 20 pages
and doesn't have the certain end
If someone tries to write the rest
That's just another start

Cause you are gone
Simply you are not there
You are gone
Though you were there

The ink dries
The rain pours
but don't wash away our memories

Cause we want to

Remember you are gone
Simply you were here
You are gone
and we are here

Here's your pen
the moment you dropped it
And tried to pick up
you were gone
and we are here
not to let them forget you
Em sẽ không quên ngày hôm đó
Họ thổi tắt ngọn nến
Ngọn lửa tàn lụi,
Và sẽ không bao giờ cháy nữa

Câu chuyện kết thúc
Em gắng trao anh ánh sáng trong vô vọng
Em sẽ chẳng bao giờ lấy lại được khoảnh khắc này
Chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi

Nguồn sống
Khoảnh khắc ta hít vào
Và thở ra

Anh đã đi xa
Chỉ là anh không còn ở đó nữa
Anh đã đi xa
Dù anh đã từng ở đó

Tôi sẽ không quên tháng Năm đó
Chúng ta đã chẳng hề biết ngờ vực là gì
Ngọn lửa bừng cháy rực rỡ
Làm tôi lóa mắt

Cuốn sách chỉ có 20 trang
Và không có kết thúc chắc chắn nào cả
Nếu ai đó cố viết phần còn lại
Thì đó chỉ là một khởi đầu mới mà thôi

Bởi vì anh đã đi xa
Chỉ là anh không còn ở đó nữa
Anh đã đi xa
Dù anh đã từng ở đó

Mực đã khô
Mưa trút xuống
Nhưng xin đừng cuốn trôi ký ức đôi ta

Vì ta vẫn muốn

Nhớ rằng anh đã đi xa
Chỉ là anh không còn ở đó nữa
Anh đi xa
Và chúng ta đang ở đây

Bút của anh đây
Khoảnh khắc anh đánh rơi chiếc bút
Và gắng nhặt lên
Anh đã đi xa
Và chúng ta đang ở đây
Không để chúng quên anh...


 
×
Quay lại
Top