[Lyrics] The Time Of My Life - David Cook

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I’ve been waiting for my dreams
To turn into something
I could believe in
I’m lookin’ for that magic rainbow
On the horizon
I couldn’t see it
Until I let go
Gave in the love

Watch all the bitterness burn
Now I'm coming alive
Body and soul
Feelin’ my world start to turn

And I'll taste every moment
And live it out loud
I know this is the time
This is the time to be

More than a name or a face in the crowd
I know this is the time
This is the time of my life
Time of my life…

Holdin’ onto things that
Vanished into the air
Left me in pieces but
Now I'm rising from the ashes

Findin’ my wings and all that I needed
Was there all along
Within my reach
as close as the beat of my heart

And I’ll taste every moment
And live it out loud
I know this is the time
This is the time to be

More than a name or a face in the crowd
I know this is the time
This is the time of my life
the time of my life…

Now I’m out on the edge of forever
Ready to run
Keepin’ my feet on the ground
My arms open wide

Facing the sun

And I’ll taste every moment
And live it out loud
I know this is the time
This is the time to be
More than a name or a face in the crowd
I know this is the time
This is the time of my life…


More than a name or a face in the crowd
I know this is the time
This is the time of my life…

This is the time of my life…
Time of my life…
Tôi đã chờ đợi những giấc mơ của tôi
Sẽ trở thành điều gì đó

Mà tôi có thể tin tưởng
Và tìm kiếm điều đó
Cầu vồng thần kỳ
Ở đường chân trời
Tôi không thể thấy được
Cho tới khi tôi để nó qua đi
Sống hết mình cho tình yêu và nhìn những đắng cay thiêu đốt
Bây giờ tôi trở nên sống thực hơn
Thể xác và linh hồn

Và cảm thấy thế giới của tôi bắt đầu thay đổi

Và tôi sẽ tận hưởng từng phút giây
Và sống thật mạnh mẽ
Tôi biết đây chính là lúc
Đây là lúc
Để không chỉ là một cái tên
Hay là một gương mặt trong đám đông
Tôi biết đây chính là lúc

Thời cuộc của tôi đã đến
Thời của cuộc đời tôi

Giữ lấy những thứ tan biến
Vào không gian
Để lại tôi vụn vỡ
Nhưng bây giờ tôi đang trỗi dậy từ tro tàn
Tìm kiếm đôi cánh của tôi
Và tất cả những gì tôi cần

Đều ở đó
Trong tầm tay tôi
Gần như nhịp đập tim tôi vậy

Vì vậy tôi sẽ tận hưởng từng phút giây
Và sống thật mạnh mẽ
Tôi biết đây chính là lúc
Đây là lúc
Để không chỉ là một cái tên

Hay là một gương mặt trong đám đông
Tôi biết đây chính là lúc
Thời cuộc của tôi đã đến
Thời của cuộc đời tôi

Và tôi đang ở giới hạn của mãi mãi
Sẵn sàng chạy
Tôi đang giữ đôi bàn chân trên mặt đất
Hai cánh tay dang rộng

Hướng mặt về phía vầng thái dương

Tôi sẽ tận hưởng từng phút giây
Và sống thật mạnh mẽ
Tôi biết đây chính là lúc
Đây là lúc
Để không chỉ là một cái tên
Hay là một gương mặt trong đám đông
Tôi biết đây chính là lúc

Thời cuộc của tôi đã đến
Thời của cuộc đời tôi
không chỉ là một cái tên
Hay là một gương mặt trong đám đông
Đây chính là lúc
Thời của cuộc đời tôi
Thời của cuộc đời tôi. 

×
Quay lại
Top