[Lyrics] The Reflecting God - Marilyn Manson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Your world is an ashtray
We burn and coil like cigarettes
The more you cry your ashes turn to mud
It's the nature of the leeches, the virgin's
Feeling cheated
You've only spent a second of your life
My world is unaffected, there is an exit here
I say it is and then it's true,

There is a dream inside a dream,
I'm wide awake the more I sleep
You'll understand when I'm dead
I went to god just to see, and I was looking at me
Saw heaven and hell were lies
When I'm god everyone dies
Scar/can you feel my power?
Shoot here and the world gets smaller
Scar/scar/can you feel my power?

One shot and the world gets smaller
Let's jump upon the sharp swords
And cut away our smiles
Without the threat of death
There's no reason to live at all
My world is unaffected, there is an exit here
I say it is and then it's true,
There is a dream inside a dream,
I'm wide awake the more I sleep

You'll understand when I'm dead

[Bridge]

[Chorus]

"Each thing i show you is a piece of my death"
Shoot shoot shoot motherfucker
No salvation, no forgiveness
"This is beyond your experience"

Forgiveness...
Thế giới này như chiếc gạt tàn
Chúng ta thiêu đốt và cuộn khói như điều thuốc
Càng khóc thương tro tàn sẽ hoá bùn
Đó là lẽ tự nhiên của loài khát máu, người trinh nữ
Cảm giác bị lừa gạt
Ngươi như chỉ trả qua một khoảnh khắc của đời người
Thế giới của ta là chân thật, nơi đây có một lối thoát

Ta nói thế và đó là sự thật
Có một giấc mơ bên trong giấc mơ
Càng dỗ giấc ngủ ta càng tỉnh thức
Các ngươi sẽ hiểu ra khi nào ta chết
Ta vươn tới Chúa Trời chỉ để nhận ra, và xem lại bản thân
Thấy thiên đang và địa ngục đều là lời gian dối
Khi ta là Chúa mọi người đều phải chết
Sẹo/ Ngươi có thấy quyền lực của ta chưa?
Một phát ở đây và thế gian chỉ còn một mẩu

Sẹo/ Vết sẹo/ ngươi thấy quyền lực ta chưa?
Một phát và thế giới tiêu tùng
Cùng nhau trên lưỡi kiếm sắc nhọn
Và cắt đi những nụ cười
Cái chết không hề đe doạ
Chẳng có lí do gì để sống nữa
Thế giới của ta là chân thật, nơi đây có một lối thoát
Ta nói thế và đó là sự thật
Có một giấc mơ bên trong giấc mơ

Càng dỗ giấc ngủ ta càng tỉnh thức
Các ngươi sẽ hiểu ra khi nào ta chết

ĐK

"Mỗi điều ta chỉ cho ngươi thấy là một phần cái chết của ta"
Bắn bắn bắn khốn nạn
Không cứu giúp, không tha thứ
"Điều này dựa trên kinh ngiệm của ngươi"
Tha thứ....


 
×
Quay lại
Top