[Lyrics] The Real Life - 3 Doors Down

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

The Real Life

I wanted to find somewhere to hide
and I opened up and let those fears inside
and I wanted to be anyone else
only to find that there was no one there but me

but I woke up to the real life
and I realized It's not worth running from anymore
when there was nowhere left to hide I found out
that nothings real here but I won't stop now until I find a better part of me

I let those hard days get me down
and all the things I hate got in my way
I could've screamed without a sound
I found myself silenced by those things they say

but I woke up to the real life
and I realized It's not worth running from anymore
when there was nowhere left to hide I found out
that nothings real here but I won't stop now until I find a better part of me thats out there somewhere
and It cant be that far away
thats where I'll find myself
and I'll find my way out
that's where I'll find out

but I woke up to the real life
and I realized It's not worth running from anymore
when there was nowhere left to hide I found out
that nothings real here but I won't stop now until I find a better part of me
Cuộc sống thực sự

muốn tìm tới nào nào đó ẩn mình
mở lòng ra giấu nước mắt vào trong
và tôi muốn được làm một kẻ khác
chỉ để tìm ra chẳng có ai đây ngoài tôi

nhưng tôi thức dậy cho cuộc đời thực sự
và nhận thấy chẳng đáng để hướng về điều gì
khi chẳng còn nơi nào để trú mình tôi đã thấy rằng
chẳng có gì là thật ở đây nhưng sẽ chẳng dừng lại
cho đến khi tìm được một phần tốt hơn trong tôi

tôi để những ngày khó khăn đó làm hao mòn
và những điều không ưng ý ngập trên lối đi
tôi đã gào thét không thành tiếng
tôi ngộ ra mình nín lặng bởi những điều họ nói

nhưng tôi thức dậy cho cuộc đời thực sự
và nhận thấy chẳng đáng để hướng về điều gì
khi chẳng còn nơi nào để trú mình tôi đã thấy rằng
chẳng có gì là thật ở đây nhưng sẽ chẳng dừng lại
cho đến khi tìm được một phần tốt hơn trong tôi
rằng nó ở đâu đó ngoài kia
và cũng chưa thể đi xa
đó là nơi tôi sẽ tìm được chính mình
và cũng sẽ tìm được lối ra
đó là nơi tôi sẽ tìm ra được

nhưng tôi thức dậy cho cuộc đời thực sự
và nhận thấy chẳng đáng để hướng về điều gì
khi chẳng còn nơi nào để trú mình tôi đã thấy rằng
chẳng có gì là thật ở đây nhưng sẽ chẳng dừng lại
cho đến khi tìm được một phần tốt hơn trong tôi

 

×
Quay lại
Top