[Lyrics] The Needle And The Damage Done - Neil Young

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I caught you knockin' at my cellar door
I love you, baby, can I have some more
Ooh, ooh, the damage done.

I hit the city and I lost my band
I watched the needle take another man
Gone, gone, the damage done.

I sing the song because I love the man
I know that some of you don't understand
Milk-blood to keep from running out.

I've seen the needle and the damage done
A little part of it in everyone
But every junkie's like a settin' sun.
Tôi bắt gặp bạn gõ cửa căn hầm của tôi
"Tôi yêu bạn, bạn à, tôi có thể có thêm một ít nữa không?"
Ôi, ôi, sự tổn hại đã xảy ra rồi

Tôi đến thành phố và tôi mất ban nhạc của mình
Tôi nhìn cây kim lấy đi một con người nữa
Xong rồi, hết rồi, sự tổn hại đã diễn ra rồi

Tôi hát bài hát này vì tôi yêu người đó
Tôi biết rằng một số trong các bạn không hiểu
Sữa-máu để khỏi phải hết thuốc (1)

Tôi đã thấy cây kim và sự tổn hại diễn ra
Một phần nhỏ của cái thứ đó trong mỗi con người
Nhưng mỗi con nghiện cũng giống như một mặt trời đang lặn

---
(1): Milk-blood = "Sữa-máu" là máu đã chứa nhiều chất nghiện của người nghiện, được rút ra để dành, khi hết thuốc thì tiêm ngược trở lại, kéo dài cơn nghiện. Có thể lấy của máu nhiễm thuốc của người khác để tiêm vào mình! Cái này giống như thuốc dự trữ phòng hờ!

 
×
Quay lại
Top